Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

WindConnector – een verbinding tussen de Nederlandse en Britse elektriciteitsmarkten én offshore windparken – kan kosteneffectieve oplossing zijn voor een geïntegreerde netinfrastructuur

Downloads & Contact
  • Een studie door Pöyry, in opdracht van TenneT en The Crown Estate, heeft het WindConnector-concept onderzocht: een netinfrastructuur op zee die twee doelen dient, namelijk transport van elektriciteit vanaf windparken op zee en het onderling verbinden van elektriciteitsmarkten
  • De studie wijst uit dat meervoudig gebruik van netwerkonderdelen de energiekosten van consumenten kan verlagen door beperking van de behoefte aan en effectievere benutting van netinfrastructuur op zee
  • Daaruit volgt dat er aanleiding is voor nader onderzoek naar deze benadering en naar de regelgevingskaders en marktmechanismen die daarvoor nodig zouden zijn

Naar aanleiding van ontwikkelingen binnen het North Seas Energy Forum hebben TenneT, beheerder van het Nederlandse elektriciteitsnet op zee, en The Crown Estate, de beheerder van de zeebodem rondom het Verenigd Koninkrijk, de krachten gebundeld om mogelijkheden te verkennen voor verdere kostenbesparingen bij de uitrol van windenergie op zee door alternatieve netaansluitings-methoden. Dit heeft geleid tot de gezamenlijke opdracht voor een studie waarin is gekeken naar de mogelijke voordelen van het combineren van een grensoverschrijdende elektriciteitsverbinding (interconnector) met elektrische infrastructuur voor windparken op zee; een zogeheten ‘WindConnector’.

Parallel aan de vooruitgang in het integreren van offshore netwerken in afzonderlijke rechtsgebieden zou deze gecombineerde benadering, ten opzichte van conventionele interconnectoren en radiale (point-to-point) infrastructuur voor windparken, aanzienlijk minder infrastructuur vergen en ook de benuttingsgraad verhogen van de infrastructuur die wel wordt aangelegd. Het onderzoek laat een kapitaalbesparing zien tot 1,8 miljard euro en een toename van de mate van gebruik van 45 50 procent naar 80 procent. Uit de berekeningen van Pöyry blijkt dat de waarde van elektriciteitstransport tussen de markten ruimschoots toereikend is voor de investering die nodig is voor de aanleg van aanvullende infrastructuur om de markten te verbinden.

De huidige regelgevingskaders bevatten echter nog beperkingen voor meervoudig gebruik van netwerkonderdelen op zee. Om de potentiële voordelen te maximaliseren, zouden aanpassingen van de regelgevingskaders nodig zijn. De mogelijkheid om offshore-netwerkonderdelen bestemd voor transport vanaf windparken in het kader van nationale regelingen te laten deelnemen aan activiteiten tussen verschillende markten, zou gelegenheid bieden om het WindConnector-concept verder door te ontwikkelen zonder dat er pan-Europese hervormingen nodig zijn om volwaardige hub-concepten te realiseren.

De uitkomsten van de studie geven ruime aanleiding voor verdere gedetailleerde analyse en onderzoek met o.a. de offshore windindustrie, ministeries, toezichthouders en andere stakeholders.

Mel Kroon, CEO van TenneT: "Het onderzoek toont duidelijk aan dat het combineren van infrastructuur voor offshore windenergie met een interconnector de bezettingsgraad aanzienlijk verhoogt en daarmee de energiekosten voor consumenten verlaagt. We kunnen nu ook concreet bekijken in welke mate een WindConnector-systeem kan worden gebruikt voor toekomstige ontwikkelingen van offshore windenergie tussen Nederland en Groot-Brittannië."

Wat is een WindConnector?

Een WindConnector is een soort hybride-interconnector die net als een conventionele interconnector grensoverschrijdend elektriciteitstransport mogelijk maakt. Het verschil is echter dat die grensoverschrijdende functionaliteit wordt gecombineerd met infrastructuur die het mogelijk maakt om daarnaast windparken op zee te verbinden met het landnet.

Voorbeeld van een WindConnector-systeem tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk inclusief een eiland-hub waarop de windparken aangesloten zijn.

Een voorbeeld van een WindConnector-systeem is dat verschillende Nederlandse windparken worden aangesloten op een centrale hub, bijvoorbeeld een eiland. Op de eiland-hub staan converters die de door de windparken opgewekte wisselstroom omzetten in gelijkstroom. Via de WindConnector wordt de elektriciteit vervolgens van de hub naar Nederland of Groot Brittannië getransporteerd. Daar wordt de gelijkstroom weer wordt omgezet in wisselstroom voor verder transport en gebruik in het net op land. 

Voorbeeld van een WindConnector-systeem tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk inclusief een eiland-hub waarop de windparken aangesloten zijn.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu