Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Dutch Market

Wijzigingen contractering van Nood- en Regelvermogen

Met het onderstaande bericht wil TenneT u informeren omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de contractering van balanceringscapaciteit Nood- en Regelvermogen.

 

Met het onderstaande bericht wil TenneT u informeren omtrent de ontwikkelingen met betrekking tot de contractering van balanceringscapaciteit Nood- en Regelvermogen.

Week- en Dagcontracten Nood- en Regelvermogen

Op 2 januari 2020 heeft de Autoriteit Consument & Markt het besluit (link) aangaande het verzoek van TenneT tot uitstel van invoer van dagcontracten gepubliceerd. Hierin is het verzoek van TenneT tot uitstel van invoering van dagcontracten voor Nood- en Regelvermogen (respectievelijk  mFRRda en aFRR) goedgekeurd en uitstel is verleend tot 1 september 2020.

In Staatscourant nummer 28764 d.d. 28 mei 2020 (publicatie 29 mei 2020, link) is een wijziging van de Netcode gepubliceerd, welke onder andere betrekking heeft op de maximale contractduur voor aFRR en mFRRda. Voor contracten  aFRR en mFRRda geldt vanaf 1 juni 2020 een maximale contractduur van een week en per 1 september 2020 een maximale contractduur van 1 dag.

De weekcontracten voor capaciteit aFRR en mFRRda zullen steeds op de woensdag in de week voor de leveringsweek worden gesloten, de dagcontracten met ingang van 1 september altijd op de dag voor de uitvoeringsdag (ook tijdens weekenden en op feestdagen). Balancing Service Providers (BSP's) kunnen hiertoe gebruiken maken van het APFAS webportal of gebruik te maken van een B2B-connectie met TenneT.

Symmetrische biedingen aFRR

Per 1 januari 2021 vervalt de vrijstelling van de verplichting om aFRR asymmetrisch in te kopen. Om die reden is met ingang van uitvoeringsdag 1 januari 2021 het niet langer mogelijk een aFRR bieding voor opregelen en afregelen te koppelen tot een symmetrische bieding. Leveranciers dienen voor de veilingen waarin Op- en Afregelcapaciteit gevraagd wordt  hun biedingen separaat in te dienen.

Vragen?

Algemene informatie omtrent de ondersteunende diensten, de behoefteraming van Nood- en Regelvermogen en het inkoopproces kunt u vinden via de onderstaande link :

https://www.tennet.eu/nl/elektriciteitsmarkt/ondersteunende-diensten/.

Indien u naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft  kunt u contact opnemen via: apfas(at)tennet.eu.

Share this: