Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

Wereldwijd uniek: TenneT heeft nu 240 kilometer 380 kV hoogspanning onder de grond liggen in de Randstad

Downloads & Contact

TenneT legt een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aan tussen Beverwijk en Bleiswijk; de Randstad 380 kV Noordring. De nieuwe hoogspanningsverbinding is met een lengte van 65 kilometer het grootste project van TenneT in Nederland op land. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is niet alleen belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad maar ook om de elektriciteit van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren.

Bovengronds ondergronds

Het grootste deel van de 380 kV-verbinding wordt, met wintrackmasten, bovengronds aangelegd. Om ruimtelijke knelpunten in het tracé tussen Beverwijk en Bleiswijk op te lossen is voor het eerst wereldwijd over een lengte van 20 kilometer een ondergrondse 380 kV-kabel aangelegd. Deze ondergrondse verbinding van in totaal 20 kilometer is verdeeld over vijf tracés. Deze vijf tracés bestaan uit 12 parallelle kabels waardoor de totale hoeveelheid 380 kV-kabel 240 km bedraagt. De eerste twee tracés tussen Delft en Pijnacker en bij de kruising met het Noordzeekanaal zijn al enige jaren in bedrijf. Het sluitstuk van het Randstad-project is de verbinding tussen Vijfhuizen en Bleiswijk waar op drie plaatsen de ondergrondse 380 kV-kabel is toegepast. Het laatste stukje tracé van circa twee kilometer ligt nu ook definitief onder de grond bij Rijpwetering. Van de 20 km 380 kV-verbinding ligt het grootste deel in sleuven op een gemiddelde diepte van ongeveer 2 meter. Op de plekken waar dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een kruising van een watergang, wordt de kabel op 10 tot 35 meter diepte geboord. De 380 kV-kabels wegen zo'n 50 kilo per meter.

Uniek wereldwijd

Het unieke in de wereld is dat deze ondergrondse 380 kV-verbindingen op het hoogste spanningsniveau feilloos moeten functioneren in een zwaar belast en vermaasd hoogspanningsnet. Gelet op dit unieke karakter wordt het gedrag van deze kabels gemonitord en is er een internationaal onderzoeksprogramma opgestart door de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven in samenwerking met Nederlandse en Oostenrijkse netbeheerders APG en TenneT. Een lengte van maximaal 20 kilometer wordt op basis van de eerste onderzoeksresultaten door TenneT en het ministerie van EZK verantwoord geacht.

Wanneer is de hoogspanningsverbinding gereed

Er wordt op dit moment nog volop gewerkt aan de Randstad 380 kV-verbinding tussen Vijfhuizen en Bleiswijk. Er zijn nu op 78 locaties wintrackmasten geplaatst. Er volgen nog 35 nieuwe mastlocaties. Tussen Beverwijk en Bleiswijk zijn al 38 masten in gebruik genomen. In totaal bestaat de Randstad 380 kV Noordring uit 151 masten. De totale Randstad 380 kV Noordring is het derde kwartaal 2019 gereed.

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu