Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market

Voortgang onderzoek congestie in Zeeland

In Zeeland is een snelle groei van initiatieven voor duurzame opwek uit zon en wind. Het net van TenneT in Zeeland raakt hierdoor in hoog tempo vol. De capaciteit van het net wordt komende jaren fors vergroot, onder meer door de bouw van een nieuwe elektriciteitssnelweg van 380 kilovolt. Die uitbreidingen vragen tijd. TenneT verwacht daarom komende jaren een tijdelijk tekort aan transportcapaciteit en is daarom een onderzoek begonnen hoe om te gaan met deze congesties. Deze week zijn vertegenwoordigers van het Zeeuwse Energieakkoord hierover bijgepraat. 

In heel Nederland is een hausse aan nieuwe aanvragen van met name zon- en windproductie voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet. De groei van deze initiatieven gaat op veel plaatsen sneller dan dat de netten kunnen worden uitgebreid. Wanneer ergens op het elektriciteitsnet mogelijk structurele congestie ontstaat, start de netbeheerder een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dat is een marktmechanisme om overbelasting van het elektriciteitsnet te kunnen voorkomen.

Voortgang onderzoek naar congestiemanagement

Ook in Zeeland is veel belangstelling voor nieuwe aansluitingen. TenneT is daarom eind juli begonnen met een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Het onderzoek bevindt zich momenteel in de eindfase. Verschillende scenario's (met daarin de groei van zon en wind) zijn doorgerekend en de knelpunten in de netten zijn inmiddels vastgesteld. Er liggen mogelijkheden om de knelpunten die optreden op te lossen met redispatch (verschuiving van productie). TenneT voert momenteel in het kader van het onderzoek een marktanalyse uit om te kijken of er voldoende deelnemers zijn voor toepassing van congestiemanagement. Zodra het onderzoek gereed is, wordt het gepubliceerd op de website.

Investeringen in de netten

Ondertussen wordt er een aantal investeringen gedaan in de netten van TenneT om de capaciteit te vergroten. De nieuwe 380 kilovoltverbinding tussen Borssele en Rilland is naar verwachting in 2023 in bedrijf. Daarnaast worden er enkele maatregelen genomen om de capaciteit van de huidige netten op de korte termijn te vergroten. Op dit moment past TenneT Dynamic Line Rating toe, een slim systeem waarbij met kouder weer meer elektriciteit kan worden getransporteerd via het elektriciteitsnet. Verder wordt in 2021 en 2022 een aantal technische aanpassingen gedaan op de hoogspanningsstations in Borssele en Rilland, onder meer door het bijplaatsen van enkele transformatoren. 

Share this: