Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market

Vooraankondiging congestiemanagement netdeel Limburg

Downloads & Contact

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het netdeel Limburg 150 kV gedurende de periode 2021-2031, de in Noord-Brabant gelegen stations Cuijk, Haps en Boxmeer maken onderdeel uit van het netdeel Limburg 150kV. 

De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de groei van de zon- en windproductie in het net van de regionale netbeheerder (Enexis) en TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de beperkt beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

Het betreft een vermaasd netdeel waarin de relatie tussen het vermogen dat gecontracteerd is en het vermogen dat gefaciliteerd kan worden niet 1-op-1 is. Daarnaast houdt TenneT in de bepaling van beschikbaar transportvermogen rekening met de gelijktijdigheid van de verschillende soorten opwek en vraag.  In het netdeel Limburg 150kV heeft TenneT aan elk station een limiet toegekend die het beschikbare transportvermogen aangeeft. Op dit moment overschrijdt het voorzien gecontracteerd transportvermogen het beschikbare transportvermogen in de onderstaande 8 stations. Op andere 150kV stations in het netdeel is nog beperkt capaciteit beschikbaar. Onderzocht zal worden of toepassing van congestiemanagement in het netdeel Limburg tot ophoging van de limieten kan leiden. 

StationVoorzien gecontracteerd transportvermogen*Beschikbaar transportvermogen
Boekend 150kV217150
Californië 150kV7935
Helden 150kV286150
Horst 150kV12850
Maasbracht 150kV9760
Nederweert 150kV14290
Venray 150kV47380
Weertheide 150kV6047

*Data aangeleverd door Enexis. De stations Belfeld, Born, Cuijk, Gennep, Haps, Kelpen en Schoonbron krijgen van Enexis de classificatie 'Fase 1' , wat betekent dat er beperkt transportcapaciteit beschikbaar is voor teruglevering. 

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing bestaat uit het opsplitsten van het netdeel Limburg 150kV in meerdere netdelen, het verhogen van de 150/380kV-transformatiecapaciteit en het opwaarderen en nieuw ontwikkelen van verbindingen. Dit betreft een groot aantal projecten met onderlinge afhankelijkheden en verschillende doorlooptijden. Een eerste uitbreiding betreft plaatsing van extra 150/380kV-transformatorcapaciteit in het Noorden van Limburg en opsplitsing van het netdeel in 2 netdelen. Uiteindelijk is de verwachting dat er 3 verschillende 150kV-netdelen gecreëerd zullen worden met elk een eigen koppeling met het 380kV-net. 

Onderzoek

TenneT doet onderzoek naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Het onderzoek wordt op de website van TenneT gepubliceerd.

Share this:

Wilt u meer weten?

Klantcontact

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT