Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Visie voor 'North Sea Wind Power Hub' gepresenteerd op CEM-bijeenkomst

Downloads & Contact

Zowel internationale samenwerking als innovatie zijn noodzakelijk om de klimaat- en energiedoelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs efficiënt en kosteneffectief te realiseren. Dat was de belangrijkste boodschap van het North Sea Wind Power Hub Consortium toen het op vandaag, op 24 mei 2018, de gelegenheid kreeg om zijn visie te presenteren op de Clean Energy Ministerial-bijeenkomst (CEM).

Ministers van energie van de grootste economieën ter wereld, evenals Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland en Nederland (de zogeheten G20+-landen) nemen dit jaar deel aan de CEM-bijeenkomst. Dit forum wordt gehouden als belangrijk onderdeel van de ‘Nordic Clean Energy Week’ in Kopenhagen (Denemarken) en Malmö (Zweden).

Het North Sea Wind Power Hub Consortium bestaat uit de Deense netbeheerder Energinet, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, TenneT Nederland en TenneT Duitsland, en werd op de bijeenkomst van vandaag vertegenwoordigd door Lars Barfoed, voorzitter van de Raad van Bestuur van Energinet.

“Lars Barfoed, voorzitter van de Raad van Bestuur van Energinet, presenteert de gezamenlijke visie voor een ‘North Sea Wind Power Hub’ tijdens de CEM-bijeenkomst.”

Internationaal gecoördineerde uitvoering noodzakelijk

“De consortiumpartners delen een ambitieuze, maar eenvoudige visie”, licht Lars Barfoed toe. “We willen grote windparken op zee aansluiten op een centraal knooppunt of ‘hub’, en nieuwe ‘energiesnelwegen’ en handelscorridors realiseren tussen de landen rondom de Noordzee.”

In 2040 zal offshore-windenergie op de Noordzee naar verwachting een capaciteit hebben van 70 tot 150 gigawatt (GW) aan elektriciteit. Dit komt overeen met ongeveer een vijfde van de (verwachte) elektriciteitsconsumptie in de EU. De productiecapaciteit voor windenergie op de Noordzee moet hiervoor met een factor 7 tot 15 worden uitgebreid. Om dat doel te bereiken, moeten de betrokken landen nauw overleggen en hun planning zorgvuldig afstemmen. Een internationale benadering zal de infrastructuurkosten bovendien aanzienlijk terugdringen en zal leiden tot concurrerende elektriciteitstarieven. De betrokken landen hoeven niet meer elk hun eigen offshore-windparken aan te sluiten. Uit de eerste berekeningen blijkt dat een internationaal gecoördineerde uitvoering kan leiden tot een kostenbesparing van maximaal 30%.

“Onze visie is gebaseerd op internationale samenwerking en een langetermijnperspectief, en is gericht op het optimaal benutten van het enorme potentieel voor offshore-windenergie in de Noordzee. We moeten ons meer richten op het totaalbeeld, op de voordelen van regionale samenwerking en op de geleidelijke en gecoördineerde ontwikkeling van windenergiecapaciteit en infrastructuur op de Noordzee, in plaats van elk nieuw windpark aanleggen alsof het de laatste is”, aldus Barfoed.

Naast het verkennen van de mogelijkheden voor een centrale ‘hub’ als verzamelpunt voor offshore-windenergie, onderzoekt het consortium tevens de ontwikkeling van oplossingen voor elektriciteitsopslag en -omzetting, waaronder de omzetting van stroom in gas (‘Power to Gas’). Deze activiteit zou aan land moeten worden uitgevoerd om zo waarde toe te voegen aan de op zee opgewekte windenergie. Het combineren van de sterke punten van stroom- en gassystemen kan bovendien een belangrijke impuls geven aan de opkomst van waterstof als duurzame oplossing in tal van toepassingen in de industrie, de gebouwde omgeving en de transportsector.

Verdere stappen

Een ‘hub’ in de Noordzee zal niet van de ene dag op de andere worden gerealiseerd, maar de vijf consortiumpartners hebben vooralsnog afgesproken om de mogelijkheden van deze visie te onderzoeken tot medio 2019. Dit zal worden gedaan door de technische, marktgerelateerde en milieu-aspecten concreet te analyseren.

“Ongeacht het technische en economische potentieel van een North Sea Wind Power Hub vereist de daadwerkelijke realisatie van deze visie een zeer groot politiek draagvlak in een groot aantal deelnemende landen. Tegelijkertijd zijn beschermde natuurgebieden van essentieel belang voor ons ecosysteem. Nauwe samenwerking tussen de betrokken partijen in de landen rondom de Noordzee is daarom noodzakelijk om het ecologische evenwicht te handhaven en klimaatverandering tegen te gaan, en om de kostenefficiënte ontwikkeling van zowel de windparken als de bijbehorende infrastructuur mogelijk te maken. De presentatie van onze visie op de CEM-bijeenkomst vandaag heeft hopelijk een bijdrage hieraan geleverd”, aldus Lars Barfoed.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu