Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch

Vervolgstappen nieuw te bouwen transformatorstation A4-zone

Downloads & Contact

Liander en TenneT gaan door met de verdere voorbereidingen voor een nieuw transformatorstation aan de oostzijde van de A4 in de regio Haarlemmermeer. Aanvullend onderzoek van de gemeente en provincie heeft vooralsnog niet geleid tot andere inzichten voor een geschikte locatie. De netwerkbedrijven gaan komende periode met de omgeving in gesprek om tot een passende locatie te komen voor het station, dat noodzakelijk is voor de toekomstige energievoorziening in de regio. 

Afgelopen weken hebben Liander en TenneT overleg gevoerd met de gemeente Haarlemmermeer over de locatiekeuze voor een nieuw transformatorstation in de Haarlemmermeer (in de omgeving van de A4). Aanleiding voor dit overleg is de aanstaande verschijning van de zogenaamde ''second opinion''. Dit aanvullende onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland.  Liander en TenneT hebben hiervan overigens een concept rapport mogen inzien, maar nog geen definitieve rapportage ontvangen. 

Resultaten aanvullend onderzoek  

In de zoektocht naar een locatie voor het nieuwe station zijn drie locaties in beeld, ten westen en oosten van de snelweg A4 (zie kaartje). Het concept rapport van gemeente en provincie bevestigt dat locatie 1 (aan de westzijde) afvalt, omdat een station inclusief aanleg van de verbindingen daar niet mogelijk is, onder meer vanwege onvoldoende ruimte voor de aanleg van nieuwe elektriciteitskabels. Ook een eerdere studie van Liander wees al uit dat deze plek geen reële optie is. In het concept rapport wordt locatie 2A vrij neutraal beoordeeld en locatie 2B krijgt een lichte voorkeur. Daarbij wordt 'draagvlak vanuit het dorp Rijsenhout' als belangrijkste argument aangevoerd. 

Liander en TenneT zien in het concept rapport vooralsnog geen aanleiding af te wijken van de eerdere conclusie dat locatie 2A voor de netbeheerders de voorkeurslocatie is. Deze locatie voldoet aan alle regels en richtlijnen en kan worden gerealiseerd tegen de laagst maatschappelijke kosten. 

Liander en TenneT zijn echter wel gevoelig voor het argument dat er voor locatie 2B wellicht een groter draagvlak vanuit het dorp Rijsenhout is. Daarom zijn Liander en TenneT bereid om samen met de gemeente te onderzoeken of bijvoorbeeld door middel van grondruil, locatie 2B alsnog een optie kan zijn. Daarbij kunnen we ons voorstellen dat we gezamenlijk (gemeente, Liander en TenneT) een zogenaamde drie-deskundigen taxatie laten uitvoeren inzake het waardeverschil tussen locatie 2A en 2B gebaseerd op huidige bestemming van de locaties, wat vervolgens de basis vormt voor een mogelijke grondruil.

Vervolgstappen

Liander en TenneT gaan de komende tijd gebruiken voor het voorbereiden van een bestemmingsplanprocedure. Liander en TenneT blijven hierbij in gesprek met de gemeente Haarlemmermeer, de Dorpsraad Rijsenhout en het bewonerscomité Rijsenhout zegt Nee. Daarnaast worden omwonenden geïnformeerd over de status en het vervolgproces. 

Noodzaak 

Het nieuwe transformatorstation in de regio is nodig om de toenemende vraag naar elektriciteit in de Haarlemmermeer te kunnen garanderen. De Haarlemmermeer is volop in ontwikkeling en de komende jaren komen er veel nieuwe woningen bij, die vragen om een uitbreiding van het elektriciteitsnet. Verder is de regio een vestigingsplaats voor internationale bedrijven (datacenters) en grote tuinders. Deze bedrijven kennen een grote vraag naar energie. Daarnaast vraagt Schiphol ook extra elektriciteit. De beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk is niet meer voldoende om aan de vraag te voldoen. 

Wilt u meer weten?

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu