Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

Vattenfall en TenneT tekenen overeenkomst offshore netaansluiting Hollandse Kust Zuid 3 & 4

Met het ondertekenen van de overeenkomst tussen netbeheerder TenneT en Vattenfall is een belangrijke mijlpaal voor Hollandse Kust Zuid 3 & 4 bereikt. TenneT zal de offshore-netaansluiting voor het windpark van Vattenfall realiseren. Vorig jaar tekenden beide partijen ook al een overeenkomst voor Hollandse Kust Zuid 1 & 2.

“Dit is een belangrijke mijlpaal en ik ben blij dat de contracten zo snel getekend konden worden, slechts negen maanden na het winnen van het bid” zegt Catrin Jung, hoofd offshore wind van Vattenfall. “We kijken ernaar uit om ook bij Hollandse Kust Zuid 3 & 4 samen te werken met TenneT. Hollandse Kust Zuid zal in totaal genoeg energie gaan leveren voor twee tot drie miljoen huishoudens en vormt daarmee een grote bijdrage aan de Nederlandse energietransitie.”

"De ontwikkeling van het net op zee is duidelijk op stoom," zegt Marco Kuijpers, Director Offshore bij TenneT. "Hollandse Kust Zuid is het tweede windparkgebied dat wij gaan ontsluiten met twee gestandaardiseerde wisselstroom verbindingen van ruim 700 MW per stuk. Wij zien er naar uit om ook HKZ 3 & 4 samen met Vattenfall succesvol te ontwikkelen."

Net op zee
TenneT is door de Nederlandse overheid aangewezen als netbeheerder op zee. In het Energieakkoord is afgesproken dat TenneT voor de locatie Hollandse Kust Zuid 1.400 MW aan netverbindingen op zee aanlegt, met aanvullende flexibele transportcapaciteit.  De planning is dat de werkzaamheden voor de verbinding voor Hollandse Kust Zuid 1 & 2 in 2021 van start gaan. De offshore netverbinding voor kavels 3 & 4 volgt in 2022. Alle kavels worden ontwikkeld door Vattenfall.

De netaansluiting voor Hollandse Kust Zuid bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk twee 220 kV wisselstroom kabels. Via deze kabels wordt de stroom naar land gebracht. Op land bouwt TenneT een nieuw transformatorstation en breidt de netbeheerder hoogspanningsstation ‘Maasvlakte 380 kV’ uit. In dit hoogspanningsstation wordt de windenergie van zee aangesloten op de Randstad 380 kV- Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de stroomgebruikers in het land.

Share this: