Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

Vattenfall en TenneT ondertekenen overeenkomsten voor offshore netaansluiting Hollandse Kust Zuid

Downloads & Contact

Netbeheerder TenneT en windparkontwikkelaar Vattenfall hebben overeenkomsten gesloten voor de offshore-netaansluiting voor het windpark Hollandse Kust Zuid I en II. De afspraken gaan over de realisatie van de aansluiting en het elektriciteitstransport tussen het 700 MW windpark van Vattenfall en het Hollandse Kust Zuid Alpha offshore platform van TenneT. 

In maart 2018 won Vattenfall deze eerste subsidievrije openbare aanbesteding die door de Nederlandse overheid was uitgeschreven. 

Marco Kuijpers, senior manager Offshore Nederland bij TenneT: "Deze overeenkomst is weer een mooie stap in de verduurzaming van het Nederlandse elektriciteitssysteem. Het net op zee gaat nu écht vorm krijgen met eerst 1.400 MW in windgebied Borssele, daarna Hollandse Kust Zuid en uiteindelijk Hollandse Kust Noord in 2023. En intussen bereiden wij ons, in goed overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, al voor op de volgende projecten op de Noordzee."

"Dit is een grote mijlpaal voor het project en we zijn blij met deze ontwikkeling", zegt Gunnar Groebler, hoofd van BU Wind en lid van de Europese Raad van Bestuur van Vattenfall. Het mooie is dat de contracten al zo snel getekend zijn. Nog voor de deadline van maart dit jaar. We kijken er naar uit om onze samenwerking met TenneT voort te zetten en dit project te realiseren. Het betekent immers ook een grote bijdrage aan de Nederlandse energietransitie."

Net op zee: Hollandse Kust Zuid

Net op zee Hollandse Kust Zuid bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk een capaciteit van 700 MW, twee 220 kV wisselstroom kabels per platform, een nieuw te bouwen transformatorstation op land en uitbreiding van het bestaande hoogspanningsstation 'Maasvlakte' op land waar de windenergie van zee wordt aangesloten op de Randstad 380 kV-Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar de stroomgebruikers in het land. 

Offshore transformatorplatform TenneT (artist's impression)

TenneT is door de Nederlandse overheid officieel aangewezen als netbeheerder op zee. TenneT realiseert netverbindingen op zee met een capaciteit van in totaal minstens 3.500 MW, volgens een gestandaardiseerd concept van 700 MW per netverbinding. De twee verbindingen van het net op zee Hollandse Kust Zuid met een gezamenlijke capaciteit van 1.400 MW, zullen een jaar na elkaar in bedrijf gaan, in 2021 en 2022, conform de afspraken in het Energieakkoord.

Feiten Hollandse Kust Zuid I en II

  • 356 km2 in totaal, 22,2 kilometer van de Nederlandse westkust
  • Totale capaciteit: 700-750 megawatt (MW)
  • Duurzame elektriciteit voor 1 tot 1,5 miljoen huishoudens

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu