Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market

Uitkomsten onderzoek congestiemanagement

Downloads & Contact

In delen van het netwerk van TenneT TSO B.V., N.V. Rendo en van Enexis Netbeheer is sprake van een grote toename van gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het netwerk die vraag niet kan absorberen. Uitbreiding van het netwerk gaat meerdere jaren duren, omdat vaak ook het hoogspanningsnet van TenneT moet worden versterkt. Gedurende deze periode kan er sprake zijn congestie.

Als er sprake is van (mogelijke) structurele congestie in de netten van TenneT TSO B.V., N.V. Rendo en van Enexis Netbeheer maken de netbeheerders daarvan per congestiegebied melding aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Van congestie is sprake als de totale transportbehoefte groter is dan het vermogen dat in het betreffende gebied over de netten kan worden getransporteerd. Hieronder treft u een overzicht aan van de meldingen die TenneT, N.V. Rendo en Enexis Netbeheer aan de ACM hebben verstrekt conform artikel 9.5 van de Netcode.

Wat doen we in de periode tot uitbreiding van het net?

Eén van de mogelijke tussenoplossingen is het toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied, volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5. Momenteel worden de mogelijkheden van toepassing van congestiemanagement onderzocht. Congestiemanagement is een systeem waarbij via marktwerking wordt voorkomen dat het aanbod of vraag van elektriciteit groter is dan de capaciteit van het netwerk. Klanten kunnen in zo’n systeem dan zelf aangeven tegen welke prijs kan worden afgeregeld of worden opgeregeld.

Als we geen tussenoplossingen kunnen vinden dan moeten we helaas tijdelijke transportbeperkingen gaan opleggen wanneer een klant meer elektrisch vermogen wil terugleveren. Als we dit niet doen, kunnen onderdelen van het net te zwaar belast raken en dit kan uiteindelijk leiden tot stroomuitval in het hele gebied.

Wat is de uitkomst onderzoek congestiemanagement?

Enexis Netbeheer en TenneT TSO B.V. hebben onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van congestiemanagement. Dat onderzoek is uitgevoerd op basis van de Netcode Elektriciteit. Waar nodig zijn de onderzoeken uitgevoerd in samenwerking met netbeheerder N.V. Rendo.

Belangrijke criteria om te kunnen beoordelen of congestiemanagement haalbaar is. De volgende criteria spelen een belangrijke rol in het onderzoek:

  • congestiemanagement is volgens de netbeheerder nettechnisch mogelijk;
  • congestiemanagement is volgens de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk;
  • de periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar;
  • in het gebied zijn genoeg potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement.

De netbeheerders die betrokken zijn bij dit onderzoek zien dat congestiemanagement  zoals nu beschreven  in de Netcode niet  toegesneden is op de huidige, snelle toename van duurzame opwek. De netbeheerders onderzoeken nu, met marktpartijen en ACM,  de mogelijkheden om de Netcode te veranderen, zodat we in de toekomst congestiemanagement effectief in kunnen zetten.
Ondertussen investeren de netbeheerders fors in het versterken van het elektriciteitsnetwerk in Noord-Nederland.

Het onderzoek naar congestiemanagement is gedaan voor alle gebieden waarvan – toen het onderzoek van start ging – een vooraankondiging van congestie is gedaan. Naar gebieden die er daarna eventueel bij zijn gekomen, wordt nog onderzoek gedaan.

Aangezien het congestie betreft van gekoppelde netten van de verschillende netbeheerders is deze melding gezamenlijk gedaan. Uitkomst van de onderzoeken voor de vastgestelde individuele congestiegebieden op het spanningsniveau lager dan 110kV is dat congestiemanagement geen oplossing biedt. Tevens is de beschikbare capaciteit van het bovenliggende 110kV net, dat door TenneT wordt beheerd, ook niet toereikend voor de verwachte transportbehoefte. Op deze 110kV-stations is derhalve ook sprake van congestie. Voor deze stations geldt, gelijk aan de onderzoeksresultaten voor het netgebied van de regionale netbeheerders, dat congestiemanagement geen oplossing is voor de verwachte congestie binnen de kaders van de huidige Netcode.

Op de 220kV-stations Eemshaven en Weiwerd is wel transportcapaciteit beschikbaar. De congestie doet zich in die gebieden (tot op heden) alleen voor op het lagere netvlak.

U leest de uitkomst van het onderzoek per gebied hieronder.

Informatie per congestiegebied


CONGESTIE Bargermeer Emmen

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Bargermeer Emmen volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Bargermeer Emmen.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 171 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 62 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Beilen

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Beilen volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Beilen.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 769 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 46 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Eemshaven Oost

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Eemshaven Oost volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Eemshaven Oost.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 587 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 160 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Emmen Weerdinge

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Emmen Weerdinge volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Emmen Weerdinge.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 230 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 40 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Gasselte

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Gasselte volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Gasselte.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 367 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 120 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Hoogeveen

Onderzoek

Enexis Netbeheer, N.V. Rendo en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Hoogeveen volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Hoogeveen.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 425 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 100 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Klazienaveen

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Klazienaveen volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Klazienaveen.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 77 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 40 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Meppel

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Meppel volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Meppel.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 185 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 80 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Musselkanaal-De Zandberg

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Musselkanaal-De Zandberg volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Musselkanaal-De Zandberg.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 832 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 110 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Ommen-Dante

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Ommen-Dante volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Ommen-Dante.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 79 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 31 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Stadskanaal

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Stadskanaal volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Stadskanaal.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 758 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 115 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Steenwijk

Onderzoek

Enexis Netbeheer, N.V. Rendo en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Steenwijk volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Steenwijk.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 302 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 40 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Veenoord

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Veenoord volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Veenoord.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 280 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 37 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Vroomshoop

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Vroomshoop volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Vroomshoop.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 107 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 24 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Zwartsluis

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Zwartsluis volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Zwartsluis.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 115 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 23 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Zwolle-Hessenweg

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Zwolle-Hessenweg volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Zwolle-Hessenweg.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 449 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 90 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Weiwerd

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Weiwerd volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Weiwerd.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 666 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 490 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Dedemsvaart

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Dedemsvaart volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Dedemsvaart.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 73 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 40 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.


 
CONGESTIE Kropswolde

Onderzoek

Enexis Netbeheer en TenneT hebben onderzoek gedaan naar het kunnen toepassen van congestiemanagement in het gebied rond het station Kropswolde volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. De uitkomst van het onderzoek wordt op de websites van TenneT en Enexis Netbeheer gepubliceerd.

Uitkomst onderzoek

Onafhankelijk onderzoeksbureau D-Cision B.V. heeft onderzoek gedaan naar  de mogelijkheid voor congestiemanagement in het gebied rond het station Kropswolde.

De uitkomst van het onderzoek van D-Cision B.V. is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is  omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 365 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 85 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd. Voorlopig kunnen er daarom géén nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering worden gehonoreerd.
 

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00
press@tennet.eu