Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch Market

Uitkomst onderzoek congestiemanagement Oosterwolde

Downloads & Contact

In de omgeving van 110 kV onderstation Oosterwolde in Friesland is sprake van een grote toename van gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het 110 kV netwerk die vraag niet kan absorberen. Uitbreiding van het hoogspanningsnet gaat meerdere jaren duren. Gedurende deze periode kan er sprake zijn congestie.

Als er sprake is van (mogelijke) structurele congestie in de netten maken de netbeheerders daarvan per congestiegebied melding aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en publiceren dit op de website. Voor het gebied rondom het station Oosterwolde heeft TenneT TSO B.V. op 23 december 2019 een vooraankondiging van mogelijke congestie gepubliceerd en de uitvoering van een onderzoek naar de toepassing van congestiemanagement aangekondigd.

Wat is de uitkomst van het onderzoek naar congestiemanagement?

TenneT TSO B.V.  heeft onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van congestiemanagement voor 110 kV net rondom het onderstation Oosterwolde in Friesland. Dat onderzoek is uitgevoerd op basis van de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5.

De volgende criteria spelen een belangrijke rol in het onderzoek:

  • congestiemanagement is volgens de netbeheerder nettechnisch mogelijk;
  • congestiemanagement is volgens de netbeheerder bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk;
  • de periode van structurele congestie duurt langer dan 1 jaar en korter dan 4 jaar;
  • in het gebied zijn genoeg potentiële deelnemers voor de uitvoering van congestiemanagement.

De uitkomst van het onderzoek is dat congestiemanagement hier niet mogelijk is, omdat er niet kan worden voldaan aan alle criteria van de Netcode Elektriciteit. Er zijn niet voldoende potentiële deelnemers, er is niet voldoende volume voor congestiemanagement en er zijn onvoldoende monitoring- en sturingsmogelijkheden.

Nu het onderzoek afgerond is, vervalt ook de vooraankondiging van congestie voor dit gebied. Het totaal aan verwacht gecontracteerd vermogen is op dit moment 107 MW. Het totaal beschikbaar gestelde vermogen is 77 MW. Dat betekent dat er structurele congestie is totdat er maatregelen zijn genomen waarmee aanvullende transportcapaciteit kan worden gecreëerd.

Wilt u meer weten?

Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.

tennetccc@tennet.eu