Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market

Uitkomst onderzoek congestiegebied Noord-Nederland

Op 16 januari 2017 heeft TenneT TSO B.V., conform Netcode artikel 4.2.5.4., de uitvoering van een onderzoek aangekondigd naar verwachte structurele congestie in het gebied in de driehoek Eemshaven, Bergum en Zwolle (Noord-Nederland). Het onderzoek heeft uitgewezen dat congestiemanagement op dit moment geen adequate oplossing is voor dit gebied. Hieronder leest u hier meer over, conform de publicatieverplichting in Netcode artikel 4.2.5.6. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

In het genoemde congestiegebied is het totale gecontracteerde transportvermogen 6340 MW. Het totale beschikbare transportvermogen bedraagt circa 5000 MW, rekening houdend met operationeleveiligheidsgrenzen.

Uitkomst onderzoek

Congestiemanagement is op dit moment geen adequate oplossing voor de hoge transportbehoefte in Noord-Nederland. Aandachtspunten die in het onderzoek naar voren zijn gekomen betreffen het aantal potentiële deelnemers in de regio en de periode waarvoor congestiemanagement moet worden toegepast. Tevens is gekeken naar een tweetal ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden vanaf de vooraankondiging. Ten eerste is een tijdelijke verbinding tussen de 380 kV stations Eemshaven Oudeschip en Eemshaven in bedrijf genomen, waardoor de beschikbare transportcapaciteit aanzienlijk is toegenomen. Ten tweede is het aantal situaties met zeer hoge transportbehoefte in Noord-Nederland afgenomen ten opzichte van eerdere jaren. 

Voorkomende transportbeperkingen zullen met behulp van de huidige operationele processen worden opgelost.