Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Transformatoren COBRAcable aangekomen op Eemshaven

Downloads & Contact

Gisteren zijn de drie transformatoren van elk 200 ton voor de COBRAcable aangekomen in Eemshaven. De enorme trafo's komen te staan in het in aanbouw zijnde converter station van de COBRAcable. COBRAcable is de onderzeese elektriciteitskabel tussen Nederland en Denemarken die wordt gebouwd door TenneT en zijn Deense partner Energinet. 

De transformatoren zijn vanuit de Siemens-fabriek in het Duitse Neurenberg met een speciale oplegger en daarna per schip naar de haven van Eemhaven vervoerd. Hier werden vandaag de transformatoren van het schip gehesen, op een oplegger geplaatst, en vervolgens naar het bouwterrein van COBRAcable in de Eemshaven gereden.  

Onderzeese elektriciteitskabel

COBRAcable is een kabelverbinding met een capaciteit van circa 700 MW. De kabel wordt ongeveer 325 kilometer lang en loopt tussen Eemshaven (Nederland), het Duitse deel van de Noordzee en Endrup (Denemarken). De verbinding wordt uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel (High Voltage Direct Current, HVDC) omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen (duurzame) stroom verloren gaat. Twee converterstations op land, één in Nederland en één in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te kunnen sluiten op het Nederlandse, respectievelijk Deense transportnet. De kabel moet in de tweede helft van 2019 in bedrijf zijn.

Converterstation

In de converterstations zal de elektriciteit (afhankelijk van de transportrichting) worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom en vice versa. De transformator zorgt er vervolgens voor dat de wisselspanning van de converter aangepast wordt aan de spanning van het Nederlandse net (380 kV), zodat dat de 700 megawatt die over de COBRA-kabel kan worden getransporteerd probleemloos kan worden omgezet en worden aangesloten op de hoogspanningsnetten in Denemarken (400 kV) en in Nederland (380 kV). 

Groene kabel

De aanleg van de COBRAcable speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van een duurzame, internationale elektriciteitsmarkt. Nederland en Denemarken kunnen met de kabel groene stroom uitwisselen op een eenvoudige, veilige en milieuvriendelijke wijze. Zo kan er bijvoorbeeld meer duurzame windenergie geïmporteerd worden uit Denemarken. Op momenten dat er weinig wind is in Denemarken, kan de kabel de leveringszekerheid van elektriciteit in Denemarken vergroten. 

Rol Siemens

Siemens is als leverancier van de elektrische installatie tevens verantwoordelijk voor de plaatsing daarvan in de converterstations in Nederland en Denemarken. In Nederland neemt Siemens daarnaast ook het civiele gedeelte van het converterstation voor zijn rekening. 

Overige onderzeese elektriciteitskabels

De COBRAcable is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 realiseerde TenneT de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: 700 MW, lengte: 580 km) en in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km). Naast de nieuwe COBRAcable  is TenneT momenteel bezig met de aanleg van NordLink. Deze 

Wilt u meer weten?

Eefje van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu