Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch

Tracés in beeld na werkateliers met alle betrokkenen

Downloads & Contact

Vandaag presenteert TenneT Projectboek 3 'Tracés in beeld' over het voorgenomen tracé van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Het projectboek beschrijft de resultaten van de uitwerking van het voorgenomen tracé dat de minister van Economische Zaken in juli 2017 heeft gekozen. In werkateliers die de afgelopen periode (vanaf zomer 2018) zijn gehouden met betrokken bewoners, bedrijven, overheden en andere organisaties zijn tracévarianten in beeld gebracht en onderzocht.

Projectboek 3 is te vinden op: https://www.zuid-west380kv.nl/oost/meer-weten/nieuwsbrieven

Het projectboek bevat de effectbeschrijvingen van de onderzochte tracévarianten. Daarnaast is per uitwerkingslocatie een weergave van het omgevingsproces beschreven. Ook bevat het meer informatie over het vervolgproces. Zo streeft TenneT naar een zorgvuldige uitwerking van het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding.

Werkateliers

De afgelopen maanden zijn er continu gesprekken gevoerd met belanghebbenden om het voorgenomen tracé uit te werken. Iedereen binnen de groep stakeholders (bewoners, bedrijven, overheden, organisaties) is gelijkwaardig en draagt bij vanuit zijn of haar belang, ervaring en deskundigheid. Met hen is gekeken naar de opgaven en zijn verschillende tracévarianten verkend. De effecten van de verschillende tracévarianten zijn in beeld gebracht. Het gaat hierbij zowel om effecten op de leefomgeving als om effecten op milieu, nettechniek, kosten en omgeving. 

Keuze uitwerking variant in juni

De minister van Economische Zaken en Klimaat zal de samenwerkende overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies vragen. Nadat de minister van Economische Zaken en Klimaat het advies van de Samenwerkende Overheden heeft ontvangen, kiest hij rond juni in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan.

Bea van Beers (Samenwerkende overheden), bestuurlijk voorzitter: "Als samenwerkende overheden vinden we het belangrijk dat onze inwoners en andere betrokkenen goed gehoord worden. We zijn blij te zien dat TenneT een uitgebreid participatieproces doorlopen heeft, waarbij inwoners en partijen geïnformeerd werden en uitgebreid konden meedenken. Als samenwerkende overheden hebben we hier actief op aangestuurd en in ondersteund. De komende periode vormen de uitkomsten van deze gesprekken met betrokkenen én de (objectief meetbare) effecten analyses de basis waarop wij ons advies aan de minister bouwen."

William Hartman (TenneT), projectleider Zuid-West 380 kV Oost: "Samen op weg naar een definitief tracé. Weten wat er leeft en luisteren naar de belangen van de omgeving is voor TenneT een belangrijk onderdeel van een zorgvuldig proces. Dit was nooit gelukt zonder alle betrokkenheid, tijd en deskundigheid van iedereen die hieraan heeft meegewerkt. "

Sander van Sluis (Economische Zaken en Klimaat), projectleider Zuid-West 380 kV Oost: "Economische Zaken en Klimaat waardeert het zeer dat de Samenwerkende Overheden zo betrokken meedenken bij de procedure rond Zuid-West 380 kV Oost. Ik ben benieuwd naar het aankomend advies."

  

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu