Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News

Toelichting onderzoek uitval 380 kV station Diemen

Op 27 maart 2015 vond een grootschalige onderbreking van de elektriciteitsvoorziening (circa 1.500 MW) plaats in een groot deel van Noord-Holland en een klein deel van Flevoland. Dit was het gevolg van een kortsluiting op het 380 kV hoogspanningsstation van TenneT in Diemen. TenneT betreurt het dat velen overlast hebben ondervonden van de storing.

TenneT is direct na de storing een eigen onderzoek gestart en heeft ook DNV GL gevraagd gelijktijdig een extern onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van de storing.

Uit beide onderzoeken is gebleken dat de storing is veroorzaakt door een combinatie van factoren. De eerste factor betrof een technisch defect, namelijk het falen van de aandrijving van een component - een zogenaamde railscheider - in het hoogspanningsstation Diemen. De tweede factor is dat op basis van een onjuist geïnterpreteerde visuele waarneming op het station vervolgstappen, waaronder een schakelhandeling, zijn uitgevoerd. De combinatie van beide factoren heeft tot een kortsluiting geleid. Mede door de krachtige wind had deze kortsluiting een fase overslag als gevolg waarna door het ingrijpen van de beveiligingssystemen het hele station uitviel. Deze beveiligingssystemen hebben correct gewerkt en daarmee is de schade aan het station beperkt gebleven. Hierdoor kon na 1 uur en 43 minuten het station en de onderliggende 150 kV netten weer in bedrijf worden genomen. Een gedetailleerde omschrijving van de bevindingen lees je in het document Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen.

TenneT neemt de aanbevelingen uit de rapporten over. Zo is de toegepaste werkinstructie opnieuw onder de aandacht gebracht bij alle betrokken medewerkers. Ook is opdracht gegeven om een representatief onderzoek uit te voeren naar de aandrijving en besturing van deze populatie railscheiders. Eveneens heeft TenneT opdracht gegeven tot de uitvoering van een zogenoemd 'root cause' onderzoek.

Omvang storingOngeveer één miljoen huishoudens en bedrijven hebben korte of langere tijd geen elektriciteit gehad. De elektriciteitsvoorziening van Noord-Holland is via het 380 kV hoogspanningsstation in Diemen met het zogenoemde landelijk koppelnet verbonden. Het onderliggende 150 kV transportnet in Noord-Holland wordt onder meer via dit hoogspanningsstation vanuit het 380 kV koppelnet gevoed. Het 380 kV station Diemen, waar de storing plaatsvond, was relatief snel (na ongeveer een uur) weer terug in de normale situatie. Dat niet iedereen ná een uur was voorzien van elektriciteit komt doordat een onderliggend elektriciteitsnet, inclusief elektriciteitsproductie-eenheden, niet in één keer weer onder spanning kan worden gebracht. Om een dergelijk proces goed en zonder nieuwe storingen te laten verlopen, moet het 'opbouwen' van een spanningsloos geworden elektriciteitsnet stapsgewijs, dat wil zeggen gefaseerd per spanningsniveau, gebeuren. Dit vindt plaats in samenwerking met de regionale netbeheerders.

LeveringszekerheidEen van de belangrijke projecten om onder meer de elektriciteitsvoorziening in de Randstad minder afhankelijk te maken van station Diemen, is de aanleg van de Randstad 380 kV Noordring verbinding. Deze verbinding zal een robuuste ringstructuur in het noordelijk deel van de randstad realiseren waarmee de impact van een volledige uitval van station Diemen aanzienlijk kleiner zal worden. Beoogd is om deze verbinding in 2018 gereed te hebben. De Zuidring waarmee de randstad ook gevoed kan worden is in 2013 gerealiseerd.

Hoewel de Nederlandse elektriciteitsnetten tot één van de betrouwbaarste van Europa behoren en de vorige dergelijke storing van het 380 kV net meer dan 17 jaar geleden heeft plaatsgevonden, kan het risico op een elektriciteitsonderbreking niet volledig worden uitgesloten.

Share this: