Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch Market

TenneT wil samen met de markt op zoek naar extra oplossingen voor tekort aan transport in Noord-Nederland

Downloads & Contact

De groei van zonne- en windenergie in Nederland en met name in Noord-Nederland overtreft alle verwachtingen. Nog niet eerder werden er zoveel zonne- en windparken voorbereid of gerealiseerd als de afgelopen twee jaar. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten. Er worden op dit moment in Noord-Nederland nog tal van zonne- en windparken aangelegd. Of nieuwe plannen voor zonne- en windparken in deze regio daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden, zal ook afhangen van de beschikbaarheid van transportcapaciteit. TenneT werkt hard aan het vergroten van de capaciteit in Noord-Nederland. Zo kondigde TenneT onlangs aan 215 miljoen euro extra te investeren in het Noord-Nederlandse hoogspanningsnet. Extra, omdat TenneT al voor 1 miljard euro aan projecten in Noord-Nederland heeft lopen.

Bij de aankondiging van de extra investering liet TenneT weten op zoek te zijn naar alle mogelijke manieren om meer ruimte in het net te realiseren. Als voorbeelden werden genoemd om gebruik te gaan maken van ‘de vluchtstrook’ of om invoeding op piekmomenten te beperken. TenneT onderzoekt nu of er ook nog andere oplossingen mogelijk zijn waarmee productie en/of consumptie van elektriciteit beter stuurbaar kan worden gemaakt. Daarbij kan worden gedacht aan zowel bestaande als aan innovatieve technieken zoals batterijen bij grote zon- of windparken, elektrische stoomketels bij fabrieken of waterstofproductie in de buurt van een hoogspanningsstation van TenneT.

Met deze flexibiliteit oplossingen hoopt TenneT op sommige plekken netuitbreidingen overbodig te maken of om de tijd te kunnen overbruggen totdat de netuitbreidingen in Noord-Nederland gerealiseerd zijn. TenneT wil graag  pilots starten waarmee de flexibiliteit van productie en/of afname wordt vergroot. Idealiter verlagen de pilots de piekbehoefte aan transportcapaciteit met 100 MW. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en voorwaarden om ruimte in het hoogspanningsnet te kunnen realiseren gaat TenneT een marktverkenning (consultatie) organiseren. Op deze manier wil TenneT in kaart brengen welke technische oplossingen door marktpartijen gerealiseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden.

De consultatie start op vrijdag 5 juni met een digitale bijeenkomst van 13.00 tot 15.00 waarin door TenneT het doel en de opzet van deze ‘pilot Noord-Nederland wordt toegelicht. Geïnteresseerden in deelname aan de consultatie en/of digitale bijeenkomst kunnen zich aanmelden via TenneTccc(at)tennet.eu of via de website: www.tennet.eu/marktconsultatienoordnederland

Share this:

Wilt u meer weten?

Klantcontact

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten