Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News

TenneT wil 130 miljoen euro besteden aan verlaging transporttarieven voor elektriciteit

TenneT heeft bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een voorstel ingediend om 130 miljoen euro te besteden aan verlaging van de transporttarieven voor stroom in 2016. TenneT CEO, Mel Kroon: "De 130 miljoen euro kunnen wij inzetten voor tariefsverlaging vanwege de goede resultaten van TenneT's stroomverbindingen met Duitsland, Noorwegen (NorNed kabel) en België." 

TenneT stelt als eigenaar of mede-eigenaar van deze zogenoemde interconnectoren transportcapaciteit via een veiling ter beschikking aan marktpartijen. De opbrengsten van deze veilingen (veilingopbrengsten) komen primair ten goede aan het in standhouden en uitbreiden van interconnectiecapaciteit; hoogspanningsverbindingen (zeekabels of landlijnen) met het buitenland. Als de resterende veilinggelden niet gebruikt kunnen worden voor onderhoud of het vergroten van de interconnectiecapaciteit, dan kunnen die resterende veilinggelden worden ingezet voor het secundaire doel, namelijk tariefsverlaging.

Betrouwbaar netwerkNederland beschikt met de hoogspanningsnetten van TenneT over één van de beste netwerken ter wereld, tegen een relatief laag tarief. Het Nederlandse netwerk kenmerkt zich door een leveringszekerheid van 99,99% en dus een hoge betrouwbaarheid van het landelijke hoogspanningsnet.

Tabel (Bron: ENTSO-E, 2015): Nederland heeft in vergelijking met omringende landen een laag transporttarief voor hoogspanning (Y-as: prijs in Euro's per MWh).

Toekomstige tariefontwikkeling en investeringenMel Kroon: "De tarieven in Nederland zijn gunstig in relatie tot de ons omringende landen en dat blijft ook voor 2016 zo. Door de inkomsten uit de interconnectoren hoeven de tarieven, ondanks alle noodzakelijke investeringen, slechts drie procent te stijgen. Overigens zullen de tarieven de komende jaren stijgen als gevolg van de investeringen in het landelijke hoogspanningsnet op land en op zee." De transporttarieven voor TenneT's hoogspanningsnetten maken op dit moment circa vijf procent uit van de elektriciteitsrekening van consumenten. De genoemde investeringen in het Nederlandse hoogspanningsnet bedragen de komende 10 jaar circa 6 miljard euro. Deze maatschappelijk gewenste investeringen zijn vereist voor de vergroening van de elektriciteitsvoorziening, de instandhouding van de betrouwbaarheid van het systeem en verdere marktintegratie. "De financiering hiervan wordt grotendeels door TenneT zelf uit de kapitaalmarkt betrokken. Het aantrekken van eigen vermogen bij bijvoorbeeld pensioenfondsen, zoals TenneT dat voor de Duitse investeringen heeft gedaan, is wettelijk niet mogelijk voor de Nederlandse investeringen. Daarom verwachten wij dat het Ministerie van Financiën - als enige aandeelhouder van TenneT - in de periode 2016-2017 een kapitaaluitbreiding zal doen", aldus Mel Kroon. Minister Dijsselbloem heeft recent aangegeven dat dit een direct gevolg is van de wens om 100 procent aandeelhouderschap te willen handhaven.

TarievenprocesHet tarievenvoorstel dat TenneT heeft ingediend, is gebaseerd op de methodebesluiten van de ACM voor transportdiensten van de huidige reguleringsperiode. Het tarievenvoorstel wordt door de ACM beoordeeld en vervolgens door ACM vastgesteld. Het voorstel van TenneT inclusief toelichting is terug te vinden op de website van de ACM.