Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News

TenneT werkt samen met EIB voor financiering nieuwe hoogspanningsverbinding voor offshore windenergie

Downloads & Contact

EIB en TenneT tekenen een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen ter financiering van de 43km lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele and Rilland.

Uitbreiding hoogspanningsverbinding nodig voor transport van offshore windenergie en handhaven hoge leveringszekerheid.

Totale steun van EIB aan projecten TenneT groeit naar EUR 1,8 miljard

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft een leningsovereenkomst van EUR 250 miljoen getekend met TenneT Holding B.V. De financiering zal gebruikt worden voor het westelijke deel van TenneT’s “Zuidwest 380 kV” project, dat zal zorgen voor het transport van de snelgroeiende hoeveelheden aan offshore-windenergie naar gebruikers in Nederland en daarbuiten. Op die manier steunt het Zuidwest 380 kV-project dan ook de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten. Het door de EIB gesteunde deel van het project betreft de aanleg van een 380 kV verbinding – in combinatie met een 150 kV verbinding voor een deel van de route – van het hoogspanningsstation in Borssele tot aan een nieuw station in Rilland.  

 

Een van de voornaamste redenen van de uitbreiding is de aanhoudende groei in het opwekken van windenergie voor de Nederlandse Zuidwestkust, als deel van de 1,4 GW grote Borssele windparkzone. De nieuwe verbinding voorkomt overbelasting en congestie van het hoogspanningsnet als de windparken eenmaal aangesloten zijn, en vergemakkelijkt de verdere distributie van groene stroom.

 

“Voor de ambitieuze doelen die Nederland zich heeft gesteld op het gebied van de productie van groene stroom zijn meer investeringen in het transmissienetwerk nodig," stelt EIB-vicepresident Andrew McDowell. “Daarom staat de EIB, als klimaatbank van de EU, volledig achter dit project.”

 

Otto Jager, CFO van TenneT voegt toe: “De omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen is een van de grootste uitdagingen waar de wereld momenteel voor staat. Het is ook een immense taak voor transmissienetbeheerders. Dit project in het zuidwesten van Nederland zal bijdragen aan het behoud van ons sterke trackrecord wat betreft de beschikbaarheid van onze elektriciteitsnetten. Tegelijkertijd faciliteert deze verbinding de integratie van duurzame offshore windenergie in het Nederlandse elektriciteitssysteem.”

 

Met deze operatie stijgt de totale steun van de EIB aan TenneT over de jaren naar EUR 1,8 miljard. De EIB gaf leningen voor onder meer de modernisering en uitbreiding van TenneT’s elektriciteitstransmissienetwerken in Nederland en Duitsland als ook voor interconnectoren. De transactie van vandaag onderstreept eens te meer de sterke relatie tussen de EIB en TenneT.

 

Achtergrondinformatie:

 

De Europese Investeringsbank is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. Deze bank is direct eigendom van de Lidstaten – Nederland bezit iets meer dan 5% van de aandelen – en kan zo zeer goedkoop lenen op de kapitaalmarkt. De EIB stelt zodoende langlopende financiering beschikbaar voor solide investeringen om een bijdrage te leveren aan beleidsdoelen van de EU, zoals duurzame groei en het scheppen van werkgelegenheid, alsmede klimaatdoelen. De EIB maakte in het afgelopen jaar bijna EUR 2,5 miljard beschikbaar voor projecten in Nederland, onder meer voor de zorg, het MKB en energie-efficiëntieprojecten.

 

TenneT is een toonaangevende Europese hoogspanningsnetbeheerder (Transmission System Operator (TSO)) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en veilige elektriciteitsvoorziening voor de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met bijna 5.000 medewerkers realiseren we een omzet van 4,2 miljard euro en een totale activawaarde van EUR 22 miljard. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale onshore en offshore elektriciteitsnetten. Onze focus ligt op het samenbrengen van de Noordwest-Europese energiemarkten en het faciliteren van de energietransitie. TenneT spant zich in om aan de behoeften van de samenleving te voldoen door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn

 

Perscontacten:

 

EIB: Tim Smit, Tel: +352 4379 89076, +352 691 286423 of e-mail t.smit@eib.org – Twitter: @EIB

TenneT: Jeroen Brouwers, Tel: +31 26 373 3600 of press@tennet.eu / Jeroen.brouwers@tennet.eu

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu