Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

TenneT start high voltage heroes wervingscampagne: vol energie op zoek naar technici, meetspecialisten en opzichters

Het realiseren van het stroomnet van de toekomst vraagt om meer gekwalificeerde technici. Het werkpakket van TenneT is door het groeiende projectenportfolio om de energietransitie te faciliteren enorm toegenomen. Om aan deze verplichtingen te voldoen en daarnaast de groeiende beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan het hoogspanningsnetwerk het hoofd te bieden, heeft TenneT dringend nieuwe medewerkers nodig, met name op elektrotechnisch gebied. 

Robuust hoogspanningsnet

TenneT heeft als leidende Europese netbeheerder een voortrekkersrol in de energietransitie. Uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk van TenneT moet onder andere voorzien in de groeiende vraag naar transport van elektriciteit en nieuwe aansluitingen op het net. Naast uitbreiding heeft TenneT eveneens een verantwoordelijkheid in het onderhouden van het bestaande netwerk en vervanging van verouderde hoogspanningsstations om nu en in de toekomst een veilige en betrouwbare levering van elektriciteit te garanderen.

Tekort gekwalificeerde medewerkers

Het huidige aantal gekwalificeerde en bevoegde technische medewerkers is ontoereikend om de toegenomen werkzaamheden nu en in de komende jaren uit te voeren.  In de huidige competitieve energie-arbeidsmarkt is het bovendien een uitdaging specialistische technische mensen te vinden. Half december is TenneT daarom een campagne gestart, gericht op het werven van 'high voltage heroes' - technici, meetspecialisten en opzichters die ervoor zorgdragen dat de stroomvoorziening in Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar gewaarborgd is. Nieuwe medewerkers kunnen na een intern opleidingstraject en het behalen van de vereiste 'aanwijzingen' zelfstandig aan de slag als specialist in de hoogspanning. De campagne gaat de komende jaren op online media lopen. 

Kijk voor meer informatie op www.werkenbijtennet.nl

 

Share this: