Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

TenneT selecteert SPIE voor bouw 380 kV hoogspanningsstation Vierverlaten

Downloads & Contact

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft de opdracht voor bouw van de uitbreiding van het 220 kV hoogspanningsstation Vierverlaten naar een 380 kV-station definitief gegund aan SPIE Nederland. 

TenneT gaat het bestaande hoogspanningsstation Vierverlaten - op bedrijventerrein Westpoort bij Hoogkerk Groningen - verbouwen en uitbreiden met een 380 kV-hoogspanningsstation. Hiermee is een investering van ruim 40 miljoen euro gemoeid. 

Het huidige hoogspanningsstation Vierverlaten bij Hoogkerk (Groningen)

Op het nieuw te bouwen 380 kV deel van station Vierverlaten wordt de nieuwe 380 kV-verbinding vanaf Eemshaven aangesloten. De nieuwe verbinding is nodig om alle stroom die in het Eemshavengebied en op zee wordt opgewekt naar gebruikers in Nederland te transporteren. Via het nieuwe 380 kV-station wordt de stroom verder getransporteerd door het bestaande 220 kV-hoogspanningsnet. Zes nieuwe transformatoren zetten de stroom om van het spanningsniveau van 380.000 Volt (380 kV) naar 220.000 Volt (220 kV). Het hoogspanningsstation is na de uitbreiding met het 380 kV-deel één van de grotere hoogspanningsstations in Nederland.

Ontwerp inpassingsplan Eemshaven-Vierverlaten

De procedure rond de Rijks Coördinatie Regeling (RCR) voor de 380 kV-verbinding Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten loopt nog. Deze week publiceren de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu het ontwerp voor het inpassingsplan dat de aanleg van de verbinding ruimtelijk mogelijk maakt.

TenneT heeft al een aantal voorbereidingen getroffen om het station te kunnen bouwen. De noodzakelijke grond (circa 10 hectare ofwel 20 voetbalvelden) is al verworven en diverse kabels en leidingen zijn verlegd. De ingebruikname van het station is volgens planning in 2021.

Opdracht SPIE

SPIE verzorgt voor TenneT de realisatie vanaf bouwrijp maken van het terrein tot inbedrijfstelling van het nieuwe 380 kV hoogspanningsstation. De besturing en beveiliging van het bestaande 220 kV hoogspanningsstation zal hierin worden geïntegreerd. Voor de civiele bouwkundige werkzaamheden werkt SPIE samen met Dura Vermeer en Friso Bouwgroep.

De bouw van het 380 kV station Vierverlaten is voor SPIE tot op heden de grootste opdracht op het gebied van hoogspanningsstations. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu