Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch

TenneT transporteert ruim 21 procent meer offshore-windenergie en stelt nieuwe norm voor de toekomst

Downloads & Contact
  • Transport van 11,51 terawattuur van zee naar land bedraagt maar liefst ongeveer 15 procent van de totale productie van windenergie in Duitsland.

  • TenneT investeert meer dan 10 miljard euro in nieuwe technische standaarden met 2 GW-aansluitingen op 525 kV-spanningsniveaus

 

In de eerste helft van het jaar 2020 nam de hoeveelheid windenergie die door elektriciteitstransporteur TenneT vanuit de Noordzee naar het land is getransporteerd, toe tot 11,51 terawattuur (TWh)*. Dit komt overeen met een stijging van 21,1% ten opzichte van de eerste helft van het jaar 2019 (9,51 TWh). Het aandeel van het elektriciteitstransport vanaf de Noordzee bedraagt maar liefst 15,6% van de totale windenergieproductie in Duitsland, waarvoor de teller in de eerste helft van het jaar 2020 op 73,7 terawattuur staat.

“Het uitbreiden en integreren van offshore-windenergie is van cruciaal belang voor de Europese energietransitie”, aldus TenneT-directeur Tim Meyerjürgens. “Met Borssele alpha en - vanaf half augustus - ook Borssele beta hebben wij inmiddels ook in het Nederlandse deel van de Noordzee de eerste twee offshore-aansluitingen weten te realiseren. Als het om de vitale kenmerken innovatie, standaardisatie en kostenefficiency gaat, lopen wij zoals altijd voorop. Zoals TenneT ongeveer tien jaar geleden voor de offshore-sector de norm heeft gesteld voor met kunststof geïsoleerde gelijkstroomkabels met 320 kilovolt (kV), zo stellen wij ook met het toekomstige zeekabelsysteem voor 525 kV gelijkstroom en een transportvermogen van twee gigawatt (GW) de nieuwe mondiale norm.”

Met het ontwikkelingsprogramma wordt beoogd om te komen tot een gestandaardiseerd kabelsysteem, tussen nu en 2030 door TenneT in te zetten voor de vijf projecten BalWin1, BalWin2, BalWin3 (Duitse deel van de Noordzee) en IJmuiden Ver alpha en beta (Nederlandse deel van de Noordzee) en voor toekomstige projecten met hetzelfde vermogen en dezelfde spanning. Dit werkt kostenverlagend, verhoogt de leveringszekerheid en beperkt tegelijkertijd de impact op het milieu zoveel mogelijk.     

“Tot 2030 investeren wij ongeveer twintig miljard euro in de aansluiting van offshore-windenergie in Nederland en Duitsland. Bij ruim de helft daarvan wordt nu al de nieuwe 2 GW-norm toegepast”, aldus Meyerjürgens. Momenteel exploiteert TenneT veertien offshore-netaansluitingen, waarvan twee in het Nederlandse deel van de Noordzee (inclusief Borssele beta) en twaalf in het Duitse deel. Alleen al in het Duitse deel van de Noordzee overtreft de aansluitcapaciteit van TenneT met 7132 megawatt (MW) nu reeds de doelstelling van de Duitse regering voor het jaar 2020, die voor de Noordzee en de Oostzee samen op ongeveer 6,5 gigawatt is vastgesteld. In het Nederlandse deel van de Noordzee zit TenneT half augustus 2020 op veertienhonderd megawatt aan aansluitcapaciteit. Tot 2030 wordt de capaciteit van offshore-netaansluitingen van TenneT in Duitsland verhoogd tot ongeveer 17 gigawatt en in Nederland tot 9,6 gigawatt.

TenneT is daarnaast ook zeer geïnteresseerd in, en houdt zich daarom ook bezig met, verschillende activiteiten en initiatieven op het gebied van waterstof - vooral ook vanwege de veelheid aan juridische aspecten die om verduidelijking vragen. Wat betreft de door TenneT voorgestelde wind power hubs in de Noordzee (North Sea Wind Power Hubs) is het concept van een koppeling met Power to Gas/waterstof vanaf het begin expliciet meegenomen. Het hubs-project houdt zich momenteel intensief bezig met het thema Power to Gas/waterstof en de tijdige aanleg van hubs en zet vaart achter deze thema's en onderzoeken.

Bovendien heeft TenneT in juni - met voorstellen aan de EU en de Nederlandse en Duitse overheid - de aanzet gegeven tot de vorming van een integraal energiesysteem voor de internationale ontwikkeling van offshore-windenergie, inclusief technologie op maat en regelingen om hybride projecten te vergemakkelijken. “Naast de standaardisatie van de gelijkstroomtechnologie van de toekomst is ook een internationale coördinatie van planning voor de diverse processen, van ruimtelijke ordening tot regulering, vraagstukken rondom de vormgeving van de energiemarkt en de economische investeringszekerheid nodig”, aldus Meyerjürgens.

Verdere gegevens

In het Duitse deel van de Noordzee is op 2 januari de maximale toevoer van de offshore-windparken voor de eerste helft van 2020 gemeten. Deze bedroeg 6035 MW. De capaciteitsuitbreiding van de offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee bedroeg op 30 juni 2020 - de peildatum - 6679 MW. De offshore-transportcapaciteit van TenneT in het Duitse deel van de Noordzee bedraagt 7132 MW.

De windenergie-installaties in de Oostzee (netgebied van 50 Hertz) hebben in de eerste helft van 2020 2,22 terawattuur*) opgewekt, waarmee de totale offshore-opbrengst voor Duitsland in deze periode 13,73 terawattuur*) bedroeg. Als daarbij de 59,67 terawattuur*) onshore opgewekte windenergie wordt opgeteld, komt de totale opbrengst op 73,7 terawattuur*).

Ter vergelijking geven we hier de cijfers voor het hele jaar 2019: Duitse deel van de Noordzee: 20,25 TWh. Hiermee kunnen bijvoorbeeld jaarlijks meer dan zes miljoen huishoudens van energie worden voorzien. Duitse deel van de Oostzee: 4,13 TWh; Onshore: 99,14 TWh.

 

*) Hoeveelheid gesubsidieerde energie volgens EEG, zonder overige rechtstreekse verkoop; voor 2020 als voorlopige actuele waarde. Hoeveelheden onshore-energie zijn voor de maanden mei en juni 2020 opgenomen als voorlopige geschatte cijfers.

Share this:

Wilt u meer weten?

Mathias Fischer

Media Relations - Region North, Grid expansion Offshore & Onshore North, NordLink, Business

0049 (0)921 50740-4044

mathias.fischer@tennet.eu