Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

TenneT reageert op doorberekeningen PBL en CPB op ontwerp Klimaatakkoord

Downloads & Contact

Helaas leidt het Ontwerp Klimaatakkoord volgens het PBL en het CPB waarschijnlijk niet tot het halen van de beoogde doelen die zijn gesteld door dit Kabinet; 49% CO2 reductie in 2030.

Maar toch kijkt TenneT positief naar het Ontwerp Klimaatakkoord en het proces dat tot nu toe is gevolgd. Dit is een enorme inspanning geweest van vele maatschappelijke organisaties, de Rijksoverheid, de politiek en marktpartijen. Met het huidige Ontwerp Klimaatakkoord zet Nederland hoe dan ook een grote stap in de energietransitie, vele malen omvangrijker en impactvoller dan de Deltawerken, en daarmee zijn we op de goede weg. Nu zal moeten worden bepaald hoe het gat gedicht moet worden om de ambitieuze doelen wél te halen. Heel belangrijk is daarbij dat dit plaatsvindt op basis van een drie-dimensioneel evenwicht tussen leveringszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Deze drie-eenheid vormt de basis voor de onmisbare sociaal-maatschappelijke acceptatie. Ook TenneT zal zich hiervoor prominent en met veel energie blijven inzetten.

Zo is TenneT momenteel bezig om van 2019 tot en met 2026 elk jaar (!) een offshore netaansluiting te realiseren voor te bouwen windparken op de Noordzee. Het gaat daarbij om 8 gestandaardiseerde wisselstroomaansluitingen (offshore transformatorplatforms en kabelsystemen) van 700 MW per stuk. In de periode hierna gaat TenneT nog eens twee 2.000 MW gelijkstroomverbindingen realiseren voor aan te leggen windparken in windgebied IJmuiden Ver. Ook worden capaciteitsuitbreidingen van het net op land gepland voor zonneparken op land. Verder zullen de nodige innovaties die bijdragen aan kostenreducties of het versnellen van infrastructuurprojecten onderzocht. Daar moet wél ruimte voor komen. Tot op heden is er vanuit de toezichthouder een eendimensionale focus op investeringen in assets. TenneT zal daarom actief in dialoog blijven met onze stakeholders om door middel van digitale innovatie en energie-systeemdenken de juiste stimulansen voor meer aandacht voor duurzaamheid en betrouwbaarheid te verkrijgen.

Een breed gedragen Klimaatakkoord is essentieel om de energietransitie tot een betaalbaar succes te maken. Het blijft daarbij belangrijk dat er duidelijke kostenplaatjes komen voor zowel de burgers als voor de industrie en dat er tijdig duidelijkheid komt over de concrete invulling van de verschillende doelstellingen voor duurzame energie.

De transitie mag nu geen tempo verliezen. Dat is slecht voor de (duurzame) industrie, waarvoor continuïteit van levensbelang is, en uiteindelijk ook voor de burger. De ontwikkeling en aanleg van infrastructuur duurt immers vele jaren en vergt grote investeringen in projecten die op tijd klaar moeten zijn én die na realisering lang operationeel moeten zijn. 2030 is voor TenneT morgen, 2050 overmorgen.

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu