Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

TenneT publiceert ontwerpinvesteringsplannen ter consultatie

Vandaag publiceert TenneT twee ontwerpinvesteringsplannen ter consultatie. Het gaat om het Ontwerpinvesteringsplan Net op land 2020-2029 en het ontwerpinvesteringsplan Net op zee 2020-2029. In deze ontwerpinvesteringsplannen beschrijft TenneT de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor de hoogspanningsnetten op land en op zee. 

Zo wordt inzichtelijk hoe TenneT de groei van duurzame energie wil inpassen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid van het net wil blijven waarborgen.

De verduurzaming van het energiesysteem is één van de grootste verbouwingen van Nederland ooit. Deze opgave kunnen de netbeheerders alleen realiseren in samenwerking met alle partijen die betrokken zijn bij de energietransitie.  Daarom wil TenneT op een transparante en actieve manier communiceren over haar plannen voor de komende jaren.  Vanaf dit jaar zullen we daarom onze ontwerpinvesteringsplannen delen met onze stakeholders en vragen we om feedback.

De investeringen in de komende jaren zijn de eerste grote stappen om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waar te kunnen maken. Op basis van de verdere uitvoering van het Klimaatakkoord, bijv. door de Regionale Energie Strategieën, zullen we de investeringsplannen de komende jaren verder kunnen uitwerken en concretiseren. Daarbij delen we onze analyses en inzichten met de buitenwereld en vragen we onze stakeholders daarop te reageren. Met de vandaag gepubliceerde ontwerpinvesteringsplannen en de daarmee gestarte consultatie zetten we een belangrijke stap.

Zienswijzen indienen

Tot en met 28 mei is er gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de beide ontwerpinvesteringsplannen. Ingediende zienswijzen en onze reactie daarop zullen wij rond 1 juli publiceren op onze website, samen met de versie van de ontwerpinvesteringsplannen die aan de ACM en – voor wat betreft het Ontwerpinvesteringsplan Net op land – aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat worden aangeboden. Na verwerking van hun eventuele opmerkingen zullen wij de definitieve, vastgestelde investeringsplannen in het najaar publiceren op onze website.

Meer informatie over het consultatieproces vindt u op deze pagina. Daar kunt u ook de ontwerpinvesteringsplannen en een reactieformulier downloaden. 

 

 

 

Share this: