Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch Market

TenneT presenteert negen partners voor uitbreiding en vernieuwing van 360 hoogspanningsstations

Downloads & Contact

TenneT maakt vandaag de definitieve gunning bekend van de Europese aanbesteding EU-303 Stations: negen partners zijn geselecteerd. Deze bedrijven gaan samen met TenneT 360 hoogspanningsstations in Nederland aanpassen, vernieuwen of uitbreiden. 

De geselecteerde partners zijn:

1. SPIE Nederland B.V.

2. Heijmans Infra B.V.

3. Croonwolter&dros B.V. en Mobilis B.V. (SC&M)

4. Volker Energy Solutions B.V.

5. Strukton Systems B.V.

6. Cegelec (Omexom)

7. Acciona Industrial S.A.

8. Efacec Engenharia e Sistemas S.A.

9. H&MV Engineering B.V.

Aanbesteding EU-303 Stations is een inkoopprogramma van circa 4 miljard euro, over een looptijd van 11 jaar (tot 1 januari 2032). Het programma is gericht op multidisciplinaire werkzaamheden voor de TenneT hoogspanningsstations van 110kV, 150kV, 220kV en 380kV in Nederland. Het gaat daarbij om civieltechnisch en bouwkundig werk voor nieuwbouw, uitbreiding, reconstructie, renovatie, amovering, vervanging, beheer en onderhoud van hoogspanningsinstallaties. Projectmanagement en projectcoördinatie behoren daar nadrukkelijk ook bij.

Transportvraag groeit

TenneT moet zijn hoogspanningsnet in hoog tempo uitbreiden; de vraag naar transport van elektriciteit neemt in deze energietransitie steeds verder toe. Door elektrificatie in het vervoer, van verwarming en in de industrie bijvoorbeeld. Maar ook door de opwek van stroom met windturbines en zonneparken. Naast uitbreiding van de stations gaat het ook om vervanging van onderdelen in de stations. De stations van 110kV en 150kV moeten in veel gevallen volledig vervangen worden. Ze zijn soms 50 jaar of langer in bedrijf en aan het eind van hun technische levensduur.

Uitdagende opdracht

Het stroomnet wordt zeer intensief gebruikt, waardoor het niet mogelijk is om een verbinding voor een dag of een week uit te zetten – ook niet voor werkzaamheden. Bovendien is er in Nederland nogal eens sprake van ruimtegebrek. Een goede plek vinden voor benodigde uitbreidingen is vaak lastig en tijdrovend. Slotsom: EU-303 Stations is echt een uitdaging, een omvangrijke en complexe opdracht die onder uitzonderlijke omstandigheden moet worden uitgevoerd.

Efficiënter, sneller en slim samenwerken

De hoge ambitie en de lastige omstandigheden hebben geleid tot een bijzondere aanpak in de aanbesteding. TenneT stuurt gericht aan op efficiënter, sneller en slim samenwerken door te kiezen voor vernieuwing, digitalisering van processen en planningen en een gelijkwaardige samenwerking met zijn partners.

Nieuwe partners

Voor de vernieuwing en uitbreiding van de hoogspanningsstations moet veel werk verzet worden en wordt constant gezocht naar betere methodes en processen. TenneT heeft er bewust voor gekozen om daarbij ook nieuwe partners aan te trekken. Kandidaten die voor specifiek werk geen ervaring konden aantonen, kregen in de tender de kans om te bewijzen dat ze over voldoende expertise en vaardigheden beschikken. Dat resulteert in vier partners waarmee TenneT niet eerder samenwerkte in een tender; een van hen deed al wel opdrachten in een andere discipline. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu