Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Innovation

TenneT opent de balanceringsmarkt voor batterijen via blockchain

Downloads & Contact

TenneT en Vandebron slaan de handen ineen en testen de inzet van gedecentraliseerde batterijen uit elektrische auto's op de balanceringsmarkt middels blockchaintechnologie. IBM faciliteert de pilot als technologiepartner. TenneT beoogt in de toekomst capaciteit uit kleinere decentrale bronnen te benutten om daarmee de leveringszekerheid te kunnen blijven garanderen.

Als Transmissie System Operator (TSO) is TenneT verantwoordelijk voor de Nederlandse balanshandhaving. Om een continue levering van elektriciteit te garanderen, moeten vraag en aanbod dan ook 24 uur per dag en 7 dagen per week in balans zijn. Met de toegenomen elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen neemt de volatiliteit op het net toe. Daarnaast zijn er in de toekomst waarschijnlijk minder conventionele centrales beschikbaar om de benodigde flexibiliteit te leveren. Een veelvoud aan kleinere, decentrale batterijen kunnen soelaas bieden. TenneT onderzoekt of met blockchaintechnologie het aantal spelers op de balanceringsmarkt kan worden vergroot waardoor er betere prijsvorming tot stand komt en TenneT minder afhankelijk wordt van de aanwezigheid van conventionele centrales.

TenneT Energy Community

De balanceringsmarkt wordt tot nu toe vooral bediend door grotere partijen. In haar rol als marktfaciliteerder is TenneT verantwoordelijk om de markt ook toegankelijk te maken voor kleine gedecentraliseerde flexibiliteit. Als onderdeel van een breder digitaal transformatie programma streeft TenneT ernaar de balanceringsmarkt te openen voor gedecentraliseerde flexibiliteit. Voor deze integratie start TenneT een pilot met blockchain, gebaseerd op de open source Hyperledger software, dat vele kleinschalige batterijen koppelt aan de reguliere TenneT biedladder en systemen voor balanceringsvermogen.

In deze pilot levert Vandebron vermogen afkomstig uit het opladen van haar EV (elektrisch rijden) klanten voor de balanshandhaving. Dit gebeurt door, gedurende de laadsessie, op verzoek van TenneT te starten of stoppen met laden. Vandebron heeft hiervoor een algoritme ontwikkeld dat dit op een intelligente manier doet. Het duurzame energiebedrijf faciliteert deze dienst voor haar klanten die hiervoor een vergoeding krijgen, zonder concessies te hoeven doen op het gewenste gebruik van de auto.

Na een succesvolle pilot zullen andere partijen die toegang hebben tot flexibiliteit van meerdere decentrale bronnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan de TenneT Energy Community om flexibiliteit aan te bieden. TenneT zal geïnteresseerden via nieuwsbrieven en een consultatieworkshop op de hoogte houden.

Blockchain

Eerder dit jaar startte TenneT een pilot met een aantal partijen voor het leveren van primair reservevermogen. Voor deze pilot met Vandebron wordt voor het eerst blockchain ingezet. Gefaciliteerd door IBM, wordt een toepassing gebouwd op basis van de open source Hyperledger blockchain software. Door de eigenschappen van blockchain weet TenneT zich verzekerd van het aanbod èn het inzicht in de geactiveerde decentrale flexibiliteit, terwijl het consumenten en energiegebruikers helpt om hun flexibiliteit aan de markt ter beschikking te stellen.
 Dit stelt partijen in staat de energiestromingen op een veilige manier te regelen en met elkaar op een transparante manier te registreren. TenneT en Vandebron zullen zo in staat zijn de geleverde flexibiliteit te verrekenen.

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die we bedienen. Met ongeveer 3.000 medewerkers realiseren we een omzet van 3,2 miljard euro en een totale activawaarde van 19 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het ontwikkelen van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren van de energie transitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further.

Over Vandebron

Vandebron is een energieleverancier die 100% duurzame energie levert, afkomstig van lokale bronnen. Dit doet Vandebron middels haar marktplaats voor duurzame energie. Het bedrijf bestaat drie jaar en heeft inmiddels al ruim100.000 klanten en meer dan 120 energiebronnen. Hiermee werken ze aan het zo snel mogelijk verduurzamen van de Nederlandse energiemarkt. Onderdeel hiervan is het stimuleren van Elektrisch Vervoer; Vandebron is op dit vlak sinds 2016 actief. Het duurzame energiebedrijf loopt hiermee voorop binnen de energiemarkt op het gebied van innovatie, klanttevredenheid en duurzaamheid. Om die redenen is Vandebron ook uitgeroepen tot beste leverancier van Nederland.

Over IBM

IBM is leider in open-source blockchain oplossingen voor de enterprise. Als een van de eerste leden van het Hyperledger Project van de Linux Foundation wil IBM de ontwikkeling van blockchains beheerd in een open community ondersteunen. IBM werkte met meer dan 400 klanten samen in verschillende domeinen waaronder de financiële services, supply chain, IoT, risk management, digital rights management en de gezondheidszorg, om blockchain toepassingen te implementeren. Voor verdere informatie over IBM Blockchain, ga naar ibm.com/blockchain.

Hyperledger Fabric is een open source blockchain framework en een van de eerste vijf Hyperledger projecten onder het beheer van de The Linux Foundation.

Share this:

Wilt u meer weten?

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

communicatie@tennet.eu