Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market Dutch

TenneT op zoek naar pilot deelnemers voor regelvermogen

Downloads & Contact

Partijen die regelvermogen willen leveren, maar op dit moment niet in staat zijn te voldoen aan de productspecificaties uiteengezet door TenneT,  kunnen zich vanaf nu tóch melden bij TenneT.

De energietransitie zal een grote invloed hebben op het bestaande elektriciteitsnetwerk. Naast conventionele opwek van elektrische energie neemt duurzame opwek van elektrische energie toe, alsook opslag van elektriciteit. Deze verandering zal invloed hebben op de levering van o.a. regelvermogen (aFRR*)

In Q3 2018 start TenneT een 'aFRR-pilot'. Dit proefproject heeft als doel te onderzoeken hoe aanvullende volumes - met nieuwe technologieën en eventueel geaggregeerd - kunnen worden ontsloten om mee te bieden op de markt voor regelvermogen (aFRR).

Daarom is TenneT op zoek naar een aantal partijen die als Balancing Service Provider (BSP) geïnteresseerd zijn in dit project aan de aFRR-markt deel te nemen.

Bij deze nodigen wij u van harte uit voor een startbijeenkomst waarin wij geïnteresseerden informeren over de verschillende aspecten van de aFRR-pilot.

Aan bod komt:

  • aFRR (regelvermogen); wat is het?
  • Doel en opzet van de aFRR-pilot.
  • Voorwaarden voor deelname en selectiecriteria.
  • Tijdslijn aFRR-pilot.

De startbijeenkomst vindt plaats op maandag 7 mei van 14:30 uur tot omstreeks 17:00 op het hoofdkantoor van TenneT in Arnhem.

Als u hierbij aanwezig wilt zijn, meld u zich dan vóór 27 april aan via: pilots-son-sy(at)tennet.eu

Graag tot dan!


Met vriendelijke groet,
TenneT TSO BV


*) aFRR= Automatic Frequency Restoration Reserves dit is de ENTSO-e term voor regelvermogen, het product dat door TenneT wordt ingezet met als doel om het momentane evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit in Nederland te handhaven of te herstellen.

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu