Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News

TenneT ontwikkelt eerste 2 GW offshore netaansluiting samen met leveranciers

Downloads & Contact

In 2030 zal 40% van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte van windparken op zee komen. TenneT realiseert de netaansluitingen voor deze windparken. Naast reeds geplande acht 0,7 GigaWatt (GW) wisselstroomnetaansluitingen zullen in het windenergiegebied IJmuiden Ver twee offshore netaansluitingen van 2GW komen. Een dergelijke netaansluiting bestaat op dit moment nog niet. Hiervoor zijn een nieuw platformontwerp en een nieuw gelijkstroom(HVDC)-systeem nodig.

Om ervoor te zorgen dat deze technisch hoogstaande en innovatieve behoefte naadloos aansluit op wat leveranciers kunnen ontwikkelen en produceren, is TenneT met hen een zogenoemd innovatie partnerschap* aangegaan.

Als gevolg van de combinatie van de grote afstand naar de kust en de grootte van het windenergiegebied IJmuiden Ver blijkt dat een 2 GW gelijkstroom (HVDC)–oplossing, op basis van 525 kilovolt, de meeste kostenvoordelen biedt. Daar is slechts één kabelsysteem per 2 GW voor nodig, waardoor de impact op het milieu en de omgeving beperkt blijft.

Om een dergelijk innovatief gelijkstroomsysteem te realiseren is TenneT de ontwerpfase, op basis van een innovatie partnerschap, gestart met vijf HVDC leveranciers: ABB Power Grids (Zweden),  GE Renewable Energy's Grid Solutions (Nederland), Consortium Global Energy Interconnection Research Institute Co., Ltd. (GEIRI) & C-EPRI Electric Power Engineering Co., Ltd. (C-EPRI) (China), Siemens (Duitsland) en Xian Electric Engineering Co., Ltd (China). Deze leveranciers zullen, op basis van door TenneT vastgestelde criteria, deze innovatieve 2 GW 525 kV HVDC-oplossing ontwikkelen. Specifieke informatie hierover verstrekken zij aan Iv-Offshore&Energy b.v. dat in opdracht van TenneT  de Front-End Engineering Design (FEED) studie uitvoert. Op basis hiervan komt er een gestandaardiseerd platformontwerp voor alle HVDC-oplossingen.

Gestandaardiseerd platform

De informatie die uit de gezamenlijke R&D-ontwikkelingsfase komt, wordt gebruikt voor het finale ontwerp van het platform. TenneT gebruikt dit gestandaardiseerd ontwerp voor meerdere 2GW-netaansluitingen (o.a. IJmuiden Ver Alpha en Beta). Dit draagt bij aan de kostenreductie voor het net op zee.<br style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; " />TenneT geeft zo invulling aan zijn verantwoordelijkheid als netbeheerder van het net op zee door innovatieve oplossingen te stimuleren die bijdragen aan de uitrol van een kostenefficiënte en toekomstbestendige netinfrastructuur op zee.

Ervaring in Duitsland

De stap naar verbindingen met een vermogen van 2 GW is mogelijk vanwege TenneT's uitgebreide ervaring met offshore HVDC-netaansluitingen in Duitsland, als ook met interconnectoren. Het hoge spanningsniveau van 525 kV gebruikt TenneT ook voor de nieuwe internationale offshore verbinding tussen Duitsland en Noorwegen, NordLink. Vanaf 2029 zal TenneT in Duitsland in ieder geval vier 2 GW offshore netaansluitingsprojecten realiseren. De uitkomsten van de FEED-studie en de R&D fase van het innovatie partnerschap zullen hier ook nadrukkelijk input voor zijn, omdat TenneT er naar streeft de systemen waar mogelijk te standaardiseren.

Schaalgrootte IJmuiden Ver-projecten

In IJmuiden Ver komen windparken te staan met een totaal vermogen van 4 Gigawatt (GW). Met het nieuwe 2GW-aansluitconcept wil TenneT de schaalgrootte van het gebied optimaal gebruiken. Dit sluit aan bij de wens van de offshore windindustrie voor grotere windparken. TenneT realiseert hiervoor twee netaansluitingen van elk 2 GW:  Net op zee IJmuiden Ver Alpha en Net op zee IJmuiden Beta. De voorbereidingen en procedures voor deze projecten zijn gestart in 2019 en in bedrijfname van Net op Zee IJmuiden Ver Alpha is voorzien voor 2028 en voor Net op Zee IJmuiden Ver Beta voor 2029.

*Een innovatie partnerschap is een aanbestedingsprocedure waarbij TenneT als aanbestedende dienst samen met leveranciers een ontwikkelingsproces kan starten en vervolgens de oplossing,  die nu nog niet op de markt beschikbaar is, kan aanschaffen.

 

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu