Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

TenneT, Liander en Stedin breiden elektriciteitsnet Zuidplaspolder uit

Downloads & Contact

Netbeheerders TenneT, Stedin en Liander breiden samen het elektriciteitsnet in de Zuid-Hollandse Zuidplaspolder uit. De afgelopen jaren is de elektriciteitsvraag in dit gebied fors gegroeid. Hierdoor raakt het elektriciteitsnet langzaamaan vol. Om de huidige krapte op het elektriciteitsnet in deze regio op te lossen en om tegemoet te komen aan de groeiende elektriciteitsvraag bouwen de netbeheerders een nieuw hoogspanningsstation langs de A12 - N219 bij Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas. Eind 2024 moet het station klaar zijn.

Netuitbreiding

De komende jaren neemt de elektriciteitsvraag naar verwachting toe, door verduurzaming van huizen, elektrisch vervoer en intensivering en elektrificatie van bedrijven. Daarnaast krijgt de regio te maken met een groot en groeiend aanbod van duurzame elektriciteit opgewekt in wind- en zonneparken. Om het capaciteitstekort in deze regio op te lossen én om de energietransitie mogelijk te maken, versterken netbeheerders TenneT, Liander en Stedin het elektriciteitsnet in Zuid-Holland.

TenneT bouwt ook een hoogspanningsstation naast het bestaande hoogspanningsstation Bleiswijk in de gemeente Lansingerland. Om de hoogspanningsstations met elkaar te verbinden, legt TenneT een ondergrondse hoogspanningsverbinding aan tussen Bleiswijk en Zevenhuizen. In Zevenhuizen zetten Liander en Stedin de elektriciteit om van 150.000 Volt (150 kV) naar 21.000 Volt en transporteren het naar consumenten en bedrijven in de Zuidplaspolder.

Aanpassen bestemmingsplannen

De bouw van het nieuwe  hoogspanningsstation Zuidplaspolder is een flinke operatie. De voorbereiding hiervoor is twee jaar geleden al begonnen. Voor de bouw en de aanleg van de kabelverbindingen moeten de bestemmingsplannen worden aangepast. De gemeenten Zuidplas, Waddinxveen en Lansingerland zijn hierbij betrokken. Als dat is afgerond, kunnen de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van het station en het aanleggen van de kabels vanaf medio 2022 beginnen. Naar verwachting is het station eind 2024 klaar voor gebruik.

Tijdelijke oplossing; flexibiliteitsmarkt Liander en Stedin

Om bedrijven en producenten van groene stroom zoveel mogelijk te kunnen voorzien in de gewenste capaciteit zijn Liander en Stedin een flexibiliteitsmarkt gestart. Dit is een slim systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar worden afgestemd. Zo kunnen meer partijen gebruik maken van de ruimte op het net en wordt overbelasting van het elektriciteitsnet op piekmomenten voorkomen. Tuinders in dit gebied verschuiven hun vraag en aanbod in tijd. Via slimme systemen kan duurzaam opgewekte energie worden opgeslagen en energieverbruik tijdelijk worden uitgesteld, zonder dat de verbruiker zijn gedrag hoeft aan te passen. De flexibiliteitsmarkt zorgt dat een deel van de klanten alsnog de gewenste netcapaciteit heeft gekregen, maar kan helaas niet alle klanten die op extra netcapaciteit wachten in hun wens voorzien.

Zuidplaspolder 

De Zuidplaspolder is een overwegend groen en agrarisch gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. Het gebied heeft twee regionale netbeheerders: Stedin (Waddinxveen, Nieuwerkerk a/d IJssel) en Liander (Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop). TenneT is netbeheerder van het Nederlandse hoogspanningsnet.

Bekijk ook de projectpagina.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu