Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News

TenneT kondigt programma aan voor uitgifte ‘groene obligaties’

  • TenneT eerste Nederlandse niet-financiële onderneming met programma voor groene obligaties
  • TenneT wil markt voor groene obligaties stimuleren
  • Groen obligatieprogramma kan zich ontwikkelen tot duurzame investeringsmogelijkheid van enkele miljarden euro's

Netbeheerder TenneT (A3/A-) heeft vandaag de introductie aangekondigd van een uitgifteprogramma voor zogeheten ‘groene obligaties’ (‘Green Bonds’) en een bijbehorend ‘Green Bonds Framework’. Dit is de eerste keer dat een Nederlandse niet-financiële onderneming een dergelijk framework voor EURO groene obligaties vorm geeft.

Stimulans voor groene investeringen

“Met de lancering van een Green Bonds programma toont TenneT haar voortdurende inzet om te behoren tot de leidende Transmission System Operators (TSO's) in Europa op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen," aldus TenneT CFO Otto Jager. “Aangezien dit uit kan groeien tot een programma van meerdere miljarden euro's geven wij de markt voor groene obligaties een fikse impuls die nodig is voor de verdere ontwikkeling van institutionele investeringen in de Europese energietransitie tegen een concurrerend kostenniveau.”

Investeren in de aansluiting van windparken op zee

De bekendmaking van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land.

TenneTs investeringen in offshore windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 7 tot 9 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. Tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 megawatt (MW) aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. De netbeheerder verwacht ook 3.500 MW aan aansluitcapaciteit aan te leggen in het Nederlandse deel van de Noordzee tussen nu en 2023.

Green Bonds Framework

TenneT heeft ook een zogeheten ‘Green Bonds Framework’ gepubliceerd dat zal dienen als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit (d.w.z. de toegevoegde milieuwaarde en maatschappelijke waarde) van de projecten die worden gefinancierd met behulp van de uitgifte van groene obligaties. Dit Framework is opgesteld in samenwerking met oekom Research AG, die een ‘second party opinion' (SPO) zal geven met betrekking tot een eerste uitgifte van groene obligaties, en HSBC Bank plc als Green Sustainability Bond Advisor.

Verder heeft TenneT in haar bestaande, door ING Bank N.V. beheerde EMTN-programma (Euro Medium Note Term) specifieke bepalingen over het gebruik van opbrengsten opgenomen die aansluiten bij de beginselen van groene obligaties.

Na de introductie van het uitgifteprogramma voor groene obligaties zal TenneT een bijeenkomst organiseren voor belanghebbenden en institutionele investeerders om een nadere toelichting te geven op het uitgifteprogramma en het bijbehorende Framework.

Share this: