Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Dutch

TenneT feliciteert Vattenfall

Downloads & Contact

TenneT feliciteert Vattenfall van harte als winnaar van de veiling voor het offshore windpark Hollandse Kust Zuid 3 en 4. Dit is opnieuw een prachtige bevestiging van het succes van de Nederlandse aanpak voor de ontwikkeling windenergie op zee. Onze complimenten gaan uit naar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, RVO en alle partijen die een bieding hebben uitgebracht om wederom een subsidieloze tender met goed gevolg te bewerkstelligen.

Op deze manier maken de overheid en de windindustrie in nauwe samenwerking met de netbeheerder het mogelijk om de energietransitie betaalbaar te houden. Wij kennen Vattenfall als een professionele partner en zien er naar uit om verder samen te werken aan de succesvolle realisatie van de aansluiting van alle windparken van Hollandse kust (zuid).

Manon van Beek (CEO) en Marco Kuijpers (Directeur Offshore Projects).

Net op zee Hollandse Kust (zuid)

De windparken in kavels III en IV zullen worden aangesloten op het nog op zee te realiseren platform Hollandse Kust (zuid) Beta door middel van het gestandaardiseerde concept op basis van 700MW wisselstroomtechniek (AC). TenneT heeft dit concept in nauwe samenspraak met de windparkontwikkelaars ontworpen. De opleveringsdatum van dit onderdeel van het net op zee is door het ministerie van EZK vastgesteld op 31 maart 2022.

Voor de ontsluiting van windenergie in Hollandse Kust (zuid) zijn de onherroepelijke vergunningen verleend voor het tracé naar Maasvlakte Noord. Ook de tenders van de zee- en de land kabels en het platform zijn gegund. De realisatiefase is dan ook gestart. Voor meer informatie over de status van het project: https://www.netopzee.eu/hollandsekustzuid/

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu