Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch News

TenneT extra investering € 215 miljoen in hoogspanningsnet Noord-Nederland

Downloads & Contact

TenneT plant  € 215 miljoen extra te investeren in aansluitcapaciteit voor twee GigaWatt (GW) aan zonne- en windparken in Noord-Nederland. Zo worden er twee nieuwe 380 kV/110 kV hoogspanningsstations gepland in Groningen en Drenthe. Deze projecten zijn naar verwachting rond 2025 klaar, afhankelijk van eventuele procedures. Daarnaast wil TenneT extra capaciteit realiseren op de bestaande 110 kV-hoogspanningsstations Bargermeer, Coevorden, Emmen Weerdinge, Hardenberg, Klazienaveen, Musselkanaal Zandberg, Ommen Dante, Stadskanaal en Veenoord.

Eén gigawatt komt overeen met de capaciteit van zo'n 3,5 miljoen zonnepanelen of ongeveer 200 windturbines. Ben Voorhorst, COO-TenneT: "Wij willen zoveel mogelijk transportaanvragen voor zonneweides en windparken honoreren. Daarbij kijken we, gelet op de aanvragen van duurzame projecten, goed naar waar onze maatschappelijke investeringen het hardst nodig en het meest efficiënt zijn. Hoe beter capaciteitsuitbreidingen van elektriciteitsnetten ook daadwerkelijk vol benut gaan worden, hoe beter de euro van de consument wordt besteed. In totaal hebben we in het noorden nu al ruim 1 miljard euro aan projecten lopen. Daar komt deze 215 miljoen euro nog bij."

Tijdelijke maatregelen

Voorhorst: "We zijn op zoek naar alle mogelijke manieren om meer ruimte in het net te vinden en te realiseren."  Zonneparken zonder back-up aan mogen sluiten is er daar één van. Dan wordt de aanwezige reserve in het 110kV net dus gebruikt voor extra capaciteit voor duurzame productie. De toezichthouder ACM moet hiervoor wel ontheffing verlenen, omdat het gebruik van de 'reservestrook' momenteel niet is toegestaan.

Als die ontheffing er komt, is  er  direct 500 megawatt extra aansluit- en transportcapaciteit beschikbaar. Die kan TenneT verdelen over hoogspanningsstations in de buurt van  zonneparken waardoor er volgend jaar al een flink aantal extra initiatieven met duurzame opwek bij kunnen. TenneT gaat deze maand een verzoek tot ontheffing bij de ACM indienen.

Curtailment is een andere manier om meer ruimte op het net te creëren. Dit betekent dat alleen  als het aanbod van  duurzame elektriciteit de vraag overtreft, zonneparken tijdelijk worden afgeschakeld. Met het toepassen van curtailment kunnen er meer parken worden gebouwd.

Of het aansluiten van zonneparken zonder back-up verbinding en curtailment al dan niet tijdelijke maatregelen worden, is nog niet besloten. Feit is dat schaarste op het net op korte termijn zal blijven bestaan. Er is immers geen volledig zicht op alle mogelijke aanvragen die nog gaan komen. Daarnaast heeft TenneT te maken met procedures, planologische voorbereidingen, vergunningverlening, bouwtijden en krapte op de arbeidsmarkt.

De planologische voorbereidingen en vergunningen voor het realiseren van nieuwe infrastructuur, zoals een groot hoogspanningsstation, duurt 4 à 10 jaar. De bouw zelf neemt zo'n 2 jaar in beslag.

Een greep uit de projecten die TenneT in Noord-Nederland uitvoert of in de planning heeft.

Lopende projecten

  • Versterken van het 110 kV-net bij Eemshaven door onder andere de bouw van een nieuw 110 kV hoogspanningsstation in  Eemshaven. Begin 2020 klaar.
  • Uitbreiden en aanpassen van hoogspanningsstations voor transport van duurzame energie: zoals Delfzijl Weiwerd 110 kV en Meeden (110/220 kV met een uitbreiding 380 kV voor interconnectie met Duitsland). De stations krijgen nieuwe transformatoren en velden voor meer vermogen. Eind 2020 gereed.
  • Versterken van het net in Friesland met een nieuw hoogspanningsstation (bij Bolsward), noodzakelijk voor het aansluiten van windpark Fryslan en andere duurzame initiatieven. Aanleg vanaf Bolsward van een 30 km lange ondergrondse kabelverbinding in de berm van de A7 naar Heerenveen. De verbinding is eind 2020 klaar, het station een jaar later.
  • Aanpassingen op hoogspanningsstation Kropswolde om het 100 MW-zonnepark  bij Kolham aan te sluiten. Eind oktober 2019 klaar.

Geplande projecten

 

  • Belangrijk is de aanleg van de stroomsnelweg (380 kV-verbinding) van Eemshaven naar het hoogspanningsstation Vierverlaten (Hoogkerk bij Groningen). Onderdeel van het project is uitbreiding van het hoogspanningsstation Vierverlaten, dat na ingebruikname het grootste van Nederland zal zijn. TenneT hoopt vanaf 2020 te kunnen bouwen. Naar verwachting is de 380 kV verbinding dan in 2023 klaar.
  • Vergroten van de transportcapaciteit van meerdere verbindingen. Daarvoor vervangen betere (nieuwe) stroomgeleiders de huidige en in een aantal gevallen verstevigt TenneT daarom masten. Zoals bijvoorbeeld de verbinding van Delfzijl naar Groningen (Hunze) die vanaf volgend jaar wordt aangepakt.
  • Met de bouw van een groot windpark ten noorden van de Waddeneilanden zal (2026) nog 700 MW duurzame elektriciteit het hoogspanningsnet op komen. Hoe het windpark wordt verbonden (en naar welke locatie) is nog in onderzoek; samen met de omgeving kijkt TenneT naar (ondergrondse kabel) alternatieven. Deze en komende week organiseert het ministerie van EZK inloopbijeenkomsten over de plannen.Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu