Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Market

TenneT en Europese Commissie ontwikkelen gezamenlijk nieuwe oplossingen voor grensoverschrijdende elektriciteitshandel in Europa

Downloads & Contact
  • TenneT stelt voor het gecoördineerde handelsprogramma op Duits-Deense grens uit te breiden
  • Mededingingsprocedure met marktconsultatie biedt de mogelijkheid voor een juridisch vastgelegde, tussentijdse oplossing tot inwerkingtreding van een nieuw wettelijk kader voor Europese elektriciteitshandel
  • Vooral de Duits-Deense grens kampt met knelpunten in elektriciteitstransport 

Het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie doet onderzoek doen naar de geldende regels voor grensoverschrijdend Europees elektriciteitstransport. Aanleiding is het feit dat de transportcapaciteiten in Europa krap zijn geworden als gevolg van de marktliberalisering en de energietransitie. De Europese Commissie onderzoekt nu, bij wijze van voorbeeld, de berekeningsmethode voor de capaciteiten die zijn toegewezen aan de elektriciteitsverbindingen tussen Duitsland en West-Denemarken. Deze methode wordt momenteel toegepast op alle grenzen met transportkrapte in Europa. De vraag is of de op Europees recht berustende capaciteitsberekeningen leiden tot benadeling van buitenlandse aanbieders. Het onderzoek kan daarom een precedent scheppen voor alle grensoverschrijdende elektriciteitsverbindingen in Europa.

In de aanloop naar de procedure is er de afgelopen maanden constructief samengewerkt tussen het Directoraat-Generaal Concurrentie van de Europese Commissie en TenneT als transportnetnetbeheerder van de regelzone waarin deze interconnector zich bevindt. In het kader van deze samenwerking heeft TenneT concrete oplossingen ontwikkeld, die het vandaag aan de Commissie zal voorleggen. TenneT stelt onder meer voor om het gecoördineerde handelsprogramma uit te breiden, waarmee sinds medio vorig jaar de beschikbare transportcapaciteit tussen Duitsland en West-Denemarken stapsgewijs is verhoogd. De Commissie zal op basis van de voorgestelde oplossingen een marktconsultatie houden. Vanuit het perspectief van TenneT biedt een mededingingsprocedure met marktconsultatie de mogelijkheid voor een juridisch vastgelegde, tussentijdse oplossing tot de inwerkingtreding van het nieuwe regelgevingskader voor de Europese elektriciteitshandel.

De huidige procedure voor capaciteitsberekeningen en de daaraan ten grondslag liggende methoden berusten op Europees energierecht en zijn goedgekeurd door de nationale toezichthouders. De procedure wordt in principe door alle Europese transportnetbeheerders gebruikt om de capaciteit te berekenen op de grensoverschrijdende verbindingen tussen landen die met congestie te kampen hebben. Daarom is het onderzoek door het Directoraat-Generaal Concurrentie van fundamenteel belang voor de huidige ontwikkeling van het juridische raamwerk voor de Europese elektriciteitshandel in het kader van het zogeheten Clean Energy Package. 

TenneT heeft samen met de Deense transportnetbeheerder Energinet al tal van maatregelen genomen om de grensoverschrijdende verbindingen optimaal te gebruiken. Naast verbeterde berekeningsmethoden gaat het onder meer om universele verhoging van de dynamische lijncapaciteit in Sleeswijk-Holstein door toepassing van weersafhankelijke koelingseffecten op de lijnen (temperatuurbewaking) en het gebruik van moderne vermogenselektronica voor een optimale verdeling van elektriciteitsstromen via bestaande grensoverschrijdende verbindingen. Daarnaast zijn beide transportnetbeheerders in juli 2017 begonnen om via gecoördineerde handelstransacties de voor de markt beschikbare transportcapaciteit tussen Duitsland en West-Denemarken stapsgewijs te verhogen. Daarmee beantwoorden Energinet en TenneT aan de wensen van de Duitse en Deense regeringen.(https://www.tennet.eu/news/detail/capacity-on-germany-denmark-west-border-will-increase-to-1100-mw/).

Share this:

Wilt u meer weten?

Ulrike Hörchens

Pressesprecherin - Energiepolitik, Netzausbau national und SuedLink, Unternehmen, Finanzkommunikation, Innovation und Digitalisierung

0049 (0)921 50740-4045

Ulrike.Hoerchens@tennet.eu