Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch Corporate

TenneT contracteert Van Oord en Hellenic Cables voor net op zee Hollandse Kust (zuid)

Downloads & Contact

TenneT heeft het consortium Van Oord Offshore Wind Projects en Hellenic Cables het contract gegund voor de levering en installatie van 220 kV zee- en landkabels voor het project Hollandse Kust (zuid) Alpha. De kabels hebben een gezamenlijke capaciteit van 700 MW. 

Gelijktijdig met de gunning van dit contract is ook het contract voor het horizontaal gestuurd boren van 4 x 550 meter buisleiding aanbesteed. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door LMR Drilling GmbH.

Het contract met Van Oord Offshore Wind Projects B.V. en Hellenic Cables S.A bestaat uit onder meer het ontwerp, de fabricage van 220 kV kabels, de aanleg van de kabels en de aansluiting op het hoogspanningsstation Maasvlakte. Het consortium is ook de beoogde partij voor de levering en installatie van de kabels voor Hollandse Kust (zuid) Beta (HKZ Beta). Als optie is in het contract de realisatie van een 66 kV zeekabel tussen het Alpha en Beta platform opgenomen. HKZ Alpha moet gereed zijn in 2021, HKZ Beta in 2022. Na het project net op zee Borssele gaat het hier om de derde en vierde grote netaansluiting voor wind op zee in Nederland.

Manon van Beek, CEO van TenneT: 'Met deze nieuwe aanbesteding voor het net op zee zetten we, volgens planning van het Energieakkoord, weer een belangrijke stap naar het realiseren van veel meer duurzame elektriciteitsproductie op zee. TenneT, en daarmee Nederland, is goed op schema met het realiseren van aansluitingen voor uiteindelijk 3,5 GW extra aan offshore windparken, waarmee het totaal in 2023 op circa 4,5 GW komt.' 

Boringen

LMR Drilling GmbH verzorgt de gestuurde boringen van vier buisleidingen onder de zeewering ten zuiden van de Maasgeul. De buisleidingen zorgen voor een veilige aansluiting van de HKZ Alpha en Beta kabels op het hoogspanningsstation Maasvlakte. De werkzaamheden voor de gestuurde boring worden uitgevoerd in 2019.  

Windenergie op de Noordzee

TenneT is verantwoordelijk voor het net op zee in zowel Duitsland als Nederland en ontwikkelt als bijdrage aan het Nederlandse Energieakkoord tot en met 2023 minstens 3.500 MW aan offshore aansluitingen in een gestandaardiseerd concept van 700 MW per aansluiting. Het tenderproces voor kabels en platforms voor het project Hollandse Kust (noord) start aan het einde van 2018. Van 2024 tot en met 2030 zal, volgens de nieuwe Routekaart voor Wind op Zee, naar verwachting nog eens 7.000 MW aan offshore windvermogen worden gebouwd en door TenneT worden aangesloten op het net.

Aansluiting windgebied Hollandse Kust (zuid)

HKZ Alpha: 

  • +/- 42 km tracélengte van landstation Maasvlakte naar HKZ Alpha offshore platform
  • Twee zeekabels, elk 220kV/350 MW

HKZ Beta:

  • <+/- 34 km tracélengte van landstation Maasvlakte naar HKZ Alpha offshore platform/li>
  • +/- 8 km tracélengte tussen HKZ platform Alpha en HKZ platform Beta
  • Twee zeekabels, elk 220kV/350 MW tussen platform en landstation
  • Eén 66 kV zeekabel als link tussen de platforms

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu