Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Innovation

TenneT bereidt elektriciteitssysteem voor op toename duurzame energie

Downloads & Contact

Nieuwe oplossingen voor het leveren van primaire reserve om de Europese netfrequentie te ondersteunen.

  • Toename duurzame bronnen vraagt om innovatieve oplossingen voor handhaven van balans van vraag en aanbod op het elektriciteitsnet
  • TenneT start pilot met vier partijen voor levering primair reservevermogen 

Ben Voorhorst, operationeel directeur TenneT: "Deze nieuwe pilots passen in de bredere strategie van TenneT om het elektriciteitssysteem voor te bereiden op de grotere hoeveelheid duurzaam opgewekte energie. In de komende jaren zal de opwek van duurzame elektriciteit een vlucht nemen en zullen er momenten komen waarop er nauwelijks meer grote centrales draaien. Juist dan is er flexibiliteit nodig om fluctuaties op te vangen."

TenneT gaat met de pilot bekijken of andere partijen dan conventionele centrales een rol kunnen spelen in het leveren van primair reservevermogen. De vier partijen die naast The New Motion aan de pilot deelnemen zijn ENGIE, KPN, Peeeks en Senfal. Deze partijen zijn van plan primaire reserve te gaan leveren met behulp van o.a. (sturing van) combinaties van watergemalen, koelinstallaties, WKK's, (gebruikte) batterijen, warmteboilers, zonnepanelen en windmolens.

Altijd in balans

De stabiliteit van het net is belangrijk om storingen of uitval van elektriciteit te voorkomen. Het is de taak van TenneT en de overige TSO's in Europa om te zorgen voor een stabiele frequentie van het gekoppelde elektriciteitsnet. Voor een stabiele frequentie moet het aanbod van elektriciteit exact overeenkomen met de vraag. Op elk moment, real time, moet ervoor gezorgd worden dat de overschotten of tekorten tot een minimum beperkt worden. We noemen dit balanshandhaving. Op het moment dat vraag en aanbod uit balans is heeft dat een afwijking in de frequentie tot gevolg. Die frequentieafwijkingen dienen zo veel mogelijk beperkt te worden en momenteel gebeurt dat met name door conventionele centrales die meer of juist minder elektriciteit leveren, het zogenoemd primair reservevermogen wat TenneT inkoopt. Met deze pilot wil TenneT onderzoeken of ook kleinere aanbieders zonder, of met alternatieve elektriciteitscentrales primair reservevermogen kunnen leveren om afwijkingen in Europese netfrequentie te compenseren.

Selectiecriteria

Eerder dit jaar deed TenneT een oproep aan partijen die een product kunnen leveren dat voldoet aan de gestelde specificaties op het gebied van regelsnelheid, maar tegen barrières aanlopen die deelname aan de reguliere veilingen verhinderen. Op basis van selectiecriteria als schaalgrootte, tijden van levering, productportfolio en mogelijkheden tot dataoverdracht zijn uiteindelijk vier partijen geselecteerd. TenneT heeft getracht een zo groot mogelijke verscheidenheid aan technologieën te selecteren voor de levering van primaire reserve. Hierdoor kan een optimaal inzicht worden verkregen in de barrières die ervaren worden bij toetreding tot deze markt.

De planning is dat de pilot partijen vanaf januari 2017 primaire reserve gaan leveren aan TenneT. Voor TenneT is het doel van deze pilot om inzicht te krijgen in beperkingen van de huidige eisen voor kleine partijen en hoe de systemen toekomstbestendig kunnen worden gemaakt voor levering van primaire reserve. Het is de bedoeling dat door de ervaring die in deze pilots wordt op gedaan straks alle marktpartijen gebruik kunnen gaan maken van de nieuwe en verbeterde mechanismen. Daarbij zal dan op basis van normale concurrentie (door middel van bijvoorbeeld biedladders en veilingen) bepaald worden welke aanbiedingen daadwerkelijk gebruikt worden in de operationele bedrijfsvoering.

Pilot Regel- en reservevermogen

Ook voor het contracteren van regel- en reservevermogen gaat TenneT binnenkort onderzoeken of het mogelijk is om in de toekomst nieuwe partijen te contracteren. Omdat het bij regel- en reservevermogen om grote vermogens gaat, wordt dat op dit moment altijd geleverd door de grote producenten. Partijen met een directe aansluiting en partijen die meer dan 60 MW produceren zijn zelfs verplicht om regel- en reservevermogen beschikbaar te stellen. Door de toename van duurzame productie is het niet vanzelfsprekend dat er in de toekomst altijd voldoende regel- en reservevermogen beschikbaar blijft. Daarom gaat TenneT op zoek naar nieuwe partijen (al dan niet in samenwerkingsverband) die met nieuwe productie of kleinere vermogens wellicht geïnteresseerd zijn om aan een pilot deel te nemen. Zo kan TenneT vroegtijdig verkennen wat de mogelijkheden zijn om zich goed voor de bereiden op een toekomst met steeds meer duurzame productie. TenneT verwacht dit najaar te starten met de eerste verkennende gesprekken. De verwachting is dat er in de loop van 2017 begonnen kan worden met een pilot rond het contracteren van regel- en reservevermogen.

Meer informatie over de pilotorganisaties:

ENGIE: www.engie.nl 

Contact: Ingrid Clauwaert; ingrid.clauwaert@engie.com; +31 (0)6 48871614

Contact: KPN Mediarelaties, press@kpn.com ; +31 (0)70 4466300

Contact: David Beijer; david.beijer@peeekspower.com; +31 (0)6 42474029

Senfal: www.senfal.com 

Contact: Sander ten Kate; sander@senfal.com; +31 (0)6 46590813 

The New Motion: www.thenewmotion.com 

Contact: Jasper Hendricks; j.hendricks@thenewmotion.com; +31 (0)6 55833442

Share this:

Wilt u meer weten?

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

communicatie@tennet.eu