Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

Stopcontact van 3650 ton klaar voor zeereis naar windenergiegebied Borssele

Downloads & Contact

'Sail out' transformatorplatform net op zee op 22 maart aanstaande.

De bovenbouw (topside) van TenneT's offshore transformatorplatform voor windgebied Borssele III, IV and V is klaar voor de zeereis. Geheel volgens planning  zal het stopcontact op zee , Borssele Beta, vanaf 2020 de windenergie van de in aanbouw zijnde offshore windparken Borssele III, IV and V ontsluiten en aan land brengen.

Het 700 MW offshorestation zal volgens planning op 1 september operationeel zijn. Vanaf dat moment kan het windpark dat op ongeveer 22 km uit de Zeeuwse kust wordt gebouwd door het Blauwwind consortium worden aangesloten op dit stopcontact. De opgewekte elektriciteit van het offshore windpark Borssele III, IV and V wordt vervolgens via twee 67 km lange kabels aan land gebracht naar het hoogspanningsstation in Borssele. Het platform is gebouwd door HSM Offshore in Schiedam.

Marco Kuijpers, Director Offshore Projects: "Het net op zee dat TenneT op de Nederlandse Noordzee realiseert, krijgt hiermee écht vorm. Borssele Beta is al de tweede offshore netverbinding die TenneT realiseert. De komende acht jaren zullen wij elk jaar een nieuwe offshore netverbinding realiseren. Ik ben er trots op dat wij zo veel kunnen bijdragen aan de energietransitie, waarin windenergie op zee een cruciale rol speelt."

Sandor Gaastra, DG Klimaat en Energie, ministerie van EZK: ‘De aanleg van de Nederlandse windparken op de Noordzee ligt goed op schema. Dat is mede te danken aan de gecoördineerde aanleg van een elektriciteitsnet op zee door TenneT. Met het tweede ‘stopcontact op zee’ zal zo’n 2.5% van de in Nederland gebruikte elektriciteit van het windpark naar het vaste land worden getransporteerd.’

Sail out

Op 22 maart wordt het ponton met de topside via de Nieuwe Waterweg richting het windgebied Borssele III en IV gevaren. Op deze locatie wordt de topside op de onderbouw ( jacket),  geplaatst door een kraanschip.
De bovenbouw (topside) bestaat uit drie binnen verdiepingen (main deck, utility deck, control deck) en een buitendek (roof deck).De topside is 25 meter hoog, 58 meter lang en 32 meter breed. Het gewicht van de topside is 3650 ton.

Meetstation ecologie en scheepvaart op het platform

Op het transformatorplatform Borssele Beta staat ook een meetstation met onder andere nautische radars, meteorologische systemen (voor wind, neerslag, wolken en temperatuur) en ecologische monitoringssystemen voor vogels en vleermuizen. Dit zogenoemde Maritiem Informatievoorziening Service Punt wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met TenneT op elk offshore stopcontact gerealiseerd. Hiermee zal langs het gehele kustgebied van Nederland unieke en gedetailleerde informatie worden verzameld. Naast de Kustwacht maken ook havenbedrijven, universiteiten, het KNMI en exploitanten van windparken gebruik van deze data.


 

Belangrijke stap voor energietransitie

In 2030 zal 40% van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening van windparken op zee komen. Offshore windenergie is daarmee een belangrijke pijler van de energietransitie. Nederland is op koers om de klimaatdoelstellingen te behalen. TenneT levert hierin een belangrijke bijdrage door op tijd en binnen budget netaansluitingen voor windparken op zee te realiseren. Borssele Alpha is al op tijd opgeleverd (september 2019) en nu wordt Borssele Beta ook volgens planning op zee geïnstalleerd om de windparken die nu worden gebouwd aan te sluiten. De capaciteit van de Borssele III en IV windparken is 700 Megawatt (MW). Dit komt overeen met een elektriciteitsproductie voor ongeveer 1 miljoen huishoudens die via TenneT's offshore verbinding Borssele Beta op het net op land bij hoogspanningsstation Borssele wordt aangesloten. TenneT sluit de windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland en het gebied boven de Wadden op dezelfde manier aan. TenneT gebruikt acht keer dezelfde 700 MW transformatorplatformen die dicht bij de windparken staan en dezelfde soort kabelverbindingen naar de kust. Met deze standaardisatie worden deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper gerealiseerd.

9.600 MW wind

In aanvulling op de in de ‘Routekaart Windenergie op zee’ (2015) vastgelegde 3,5 GW, zal TenneT volgens de 'Routekaart Windenergie op zee 2030' (2019) nog eens 6,1 GW op zee opgewekte windenergie aansluiten op het Nederlandse hoogspanningsnet. Tot en met 2026 realiseert TenneT acht standaard wisselstroomverbindingen (AC, alternating current) met een capaciteit van elk 700 MW. Vanaf 2027 worden er verder uit de kust, in het windenergiegebied IJmuiden Ver, grotere windparken gebouwd. Vanwege de grote capaciteit (2 GW per verbinding) en om het verlies van stroom tijdens het transport te beperken, voert TenneT deze verbindingen uit als gelijkstroomverbindingen (DC, direct current).

In 2029 is in totaal 9,600 MW windenergie aangesloten

 

  • 2019: 700 MW (AC) - Borssele Alpha
  • 2020: 700 MW (AC) - Borssele Beta
  • 2021: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (zuid) Alpha
  • 2022: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (zuid) Beta
  • 2023: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (noord)
  • 2024: 700 MW (AC) - Hollandse Kust (west) Alpha 
  • 2025: 700 MW (AC) - Hollandse Kust  (west) Beta
  • 2026: 700 MW (AC) - Ten Noorden van de Waddeneilanden
  • 2027: 2.000 MW (DC) - IJmuiden Ver Alpha
  • 2029: 2.000 MW (DC) - IJmuiden Ver Beta

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu