Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

Powerrr for kids in de regio: TenneT biedt scholenpakket aan bij Zeeuwse basisscholen

TenneT bouwt momenteel een nieuwe 380kV stroomsnelweg tussen Borssele en Rilland. Een groot project, met veel impact in de regio. Om kinderen in Zuid-Beveland te informeren over het project, de werking van elektriciteit en verkeersveiligheid tijdens grote bouwprojecten, heeft TenneT een speciaal scholenpakket gemaakt. Dinsdag 25 mei werd het allereerste scholenpakket uitgedeeld aan groep 8 van de Ds. G.H Kerstenschool in Borssele.

TenneT streeft naar het onderhouden en versterken van een goede relatie met haar stakeholders.  

De aanleg, uitbreiding en het onderhoud van onze infrastructuur heeft grote invloed op de omgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren. Dat vraagt om een zorgvuldige aanpak en afweging van  allerlei aspecten, zodat de impact op de omgeving tot het minimum wordt beperkt en waarbij zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt met alle belanghebbenden. Een goede relatie en in contact staan met onze omgeving is hierbij randvoorwaarde. Een onderdeel hiervan is ook het geven van gastlessen aan kinderen over verkeersveiligheid, de werking van stroom en waarom uitbreiding van het elektriciteitnetwerk nodig is. 

Alternatief voor gastles

In de COVID-19-periode is het niet mogelijk om een gastles of excursies te organiseren. Daarom maakte TenneT een speciale, regionale, toolbox voor de bovenbouw van de basisscholen in Zuid-Beveland. Op de manier blijven we op afstand in contact. In de toolbox zit specifieke informatie over het project en verkeersveiligheid, maar ook het eerder ontwikkelde lespakket van TenneT over de werking van elektriciteit: Powerrr for Kids.

Van bouw tot de weg naar het stopcontact

In het pakket vindt de docent(e) verschillende materialen terug: de kinderfilm over het Zuid-West 380 kV West project, informatie en beeldmateriaal van de bouwwerkzaamheden, informatie over verkeersveiligheid en links naar online games over de dode hoek. Daarnaast ontvangen alle leerlingen  een fietslampje en het kindermagazine Powerrr en zitten er in de box twee proefjes die ze samen met de docent in de klas kunnen doen. De twee laatste zaken zijn onderdeel van het TenneT-platform Powerrr For Kids, speciaal voor kinderen. Tenslotte bevat het pakket een informatiebrief voor de ouders, inclusief het omgevingsblad Contact. De box biedt docenten de mogelijkheid om een volledige les over het thema 'energie' te geven. In principe is de toolbox zo gemaakt dat scholen er zelf mee aan de slag kunnen, maar TenneT biedt aanvullend ook een digitale gastles aan.

Project Zuid-West 380 kV West

TenneT bouwt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Dat is nodig, omdat de huidige verbinding momenteel maximaal wordt benut voor transport. Onderhoud is daardoor niet mogelijk. Daarnaast zijn in Borssele de aansluitingen van de geplande windparken op zee te vinden. Daarom is het noodzakelijk de transportcapaciteit vanaf landstation Borssele naar het Nederlandse hoogspanningsnet te vergroten. Inmiddels zit het project middenin de uitvoeringsfase. Er wordt volop gebouwd en er staan zelfs al een aantal wintrackmasten. De nieuwe hoogspanningsverbinding bestaat uit 207 wintrackmasten en twee vakwerkmasten. TenneT hangt in de nieuwe masten een nieuwe 380 kV verbinding, gecombineerd met een bestaande verbinding. Hierdoor is 42 kilometer van de bestaande verbinding in de Zak van Zuid-Beveland en tussen Willem-Annapolder en Rilland straks overbodig. Deze breekt TenneT af na realisatie van de nieuwe verbinding. Het gaat om 131 vakwerkmasten.  

Share this: