Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Positieve uitspraak Raad van State over 380 kV-hoogspanningsverbinding Borssele - Rilland

Downloads & Contact

Vandaag heeft de Raad van State bijna alle beroepen tegen het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten ongegrond verklaard. Dit blijkt uit de uitspraak van de Raad van State naar aanleiding van de ingestelde beroepen tegen de vaststelling van het inpassingsplan voor de verbinding door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 

Op twee kleine onderdelen hebben de bezwaarmakers wel gelijk gekregen. Zo moet het landschapsplan aangepast worden omdat er nu niet vermeld wordt dat in het gebied 't Sloe een natuurcompensatie moet komen van 2,57 hectare. Daarnaast zullen er geen knotwilgen komen bij een weel aan de Nieuwkamersedijk bij Heinkenszand. 

Het project Zuid-West 380 kV West voorziet in een toekomstbestendig netwerk van (duurzame) elektriciteit van Borssele naar de rest van Nederland en is van belang voor de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk. Met de uitspraak kan TenneT nu beginnen met de daadwerkelijke aanleg van de 48 kilometer lange hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Door de nieuwe verbinding wordt het huidige onderhoudsknelpunt opgelost. Ook zorgt de verbinding voor meer capaciteit voor het transport van elektriciteit,  onder andere voor duurzame windenergie op zee. 

Wilt u meer weten?

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
communicatie@tennet.eu