Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market

Oproep aan potentiële leveranciers van elektriciteit ten behoeve van de testfase van de Cobra-kabel

TenneT zal in week 27 de tender voor de inkoop van elektriciteit voor de testfase van de Cobra kabel starten.

De testfase beslaat 28 testdagen, waarop een of meerdere tests gepland zijn. Het vermogen op de kabel zal, afhankelijk van de test, variëren van 0 tot 700 MW. De te transporteren hoeveelheid energie varieert van 0 tot 12 GWh per dag (import en export).

Voor een deel van de tests heeft TenneT behoefte aan een overeenkomst met een leverancier / PV-partij, waarbij TenneT op de dag voorafgaand aan de testdag een geprofileerde hoeveelheid elektriciteit kan bestellen voor een of meerdere periodes van 15 minuten. Het kan hierbij gaan om levering aan TenneT (in geval van export van NL > DK1) en afname van TenneT (in geval van import van DK1 > NL).

Het betreft de elektriciteit die aan de Nederlandse zijde van de Cobra kabel ingekocht en/of verkocht dient te worden.

TenneT nodigt geïnteresseerde partijen hierbij uit contact met TenneT op te nemen via tendereenv(at)tennet.eu.

Share this: