Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News

Ook Navigant vergelijkt offshore aansluitsystemen

Downloads & Contact

In de meeste Europese landen waar windparken op zee worden aangelegd, is de landelijke netbeheerder, de TSO (Transmission System Operator) verantwoordelijk voor de bouw en exploitatie van netaansluitingen voor windparken op zee. Dit is in Nederland en Duitsland het geval (TenneT), maar ook bijvoorbeeld in windenergie-land bij uitstek Denemarken (Energinet), België (Elia) en Frankrijk (RTE).

In het Verenigd Koninkrijk (VK) is dat anders. Daar nemen de windparkontwikkelaars ('developer build') ook de bouw van de netaansluiting voor hun rekening. Als die offshore netaansluiting klaar is, verkopen ze die aan commerciële investeerders en wordt er een zogenoemde OFTO gevormd; een Offshore Transmission Owner.

Navigant publiceerde op 1 juli een studie (in opdracht van TenneT en de Franse TSO RTE) waarin het 'TSO Build'-model en 'Developer Build'-model worden vergeleken. Welk model, het TSO-model of het 'Developer Build'-model, zorgt nou voor de laagste kosten voor de elektriciteitsverbruikers, voor de maatschappij dus? En welk model levert de meeste kwalitatieve voordelen?

Het TSO-model komt in de Navigant studie gunstig naar voren. Naast lagere maatschappelijke kosten levert het TSO model ook voordelen op het gebied van systeemintegratie, leveringszekerheid en ecologische impact. Denk dan aan de coördinatie als het gaat om het integreren van offshore windenergie in het net op land, de verantwoordelijkheid tijdens de operationele levensduur en zo laag mogelijke impact op de natuur bij de aanleg van het net op zee.

Deze bevindingen zijn in lijn met het rapport dat DNV-GL op 24 juni publiceerde. Deze studie brengt de kosten van netaansluitingen in kaart. Belangrijkste conclusies van DNV-GL: in het OFTO-systeem (VK) liggen de kosten voor de ontwikkeling van offshore aansluitingen (CAPEX) aanzienlijk hoger dan in Nederland en Denemarken. Verder laat DNV-GL in haar rapport zien dat de LCOE1 (Levelized Cost of Energy) van de Nederlandse en Deense offshore aansluitsystemen lager is.

DNV-GL's presentatie met de resultaten is hier te downloaden.

[1] LCOE is een economische beoordeling van de gemiddelde totale kosten voor de bouw en exploitatie van een asset gedurende zijn levensduur, gedeeld door de totale energieproductie/-transport van de asset gedurende die levensduur.

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu