Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market

Onderzoek naar congestie afgerond; TenneT en marktpartijen zorgen voor ruimte op Zeeuws hoogspanningsnet

Downloads & Contact

TenneT gaat er samen met marktpartijen voor zorgen dat er ruimte blijft op het Zeeuwse hoogspanningsnet. Dat is de uitkomst van onderzoek dat de landelijk netbeheerder heeft gedaan in de provincie. TenneT gaat gebruik maken van een marktmechanisme om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. Tegelijkertijd worden maatregelen genomen om de capaciteit van het net structureel uit te breiden. Hierdoor kunnen bestaande en nieuwe duurzame initiatieven die bij TenneT bekend zijn, worden aangesloten.

In heel Nederland groeit het aantal aanvragen van met name zon- en windproductie voor nieuwe aansluitingen op het elektriciteitsnet. Deze groei gaat op veel plaatsen sneller dan de netten kunnen worden uitgebreid. Wanneer hierdoor op het elektriciteitsnet mogelijk structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Congestiemanagement is een op marktmechanisme gebaseerde werkwijze om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.

Congestiemanagement vanaf 2022 mogelijk
Ook in Zeeland is veel belangstelling voor nieuwe aansluitingen en overstijgt de vraag de beschikbare transportcapaciteit. TenneT is daarom afgelopen zomer met uitgebreid onderzoek begonnen naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Verschillende jaren (met daarin de groei van opwekkers die gebruik maken van zon en wind) zijn doorgerekend en de knelpunten die daardoor in de netten ontstaan, zijn vastgesteld.  

Uit het onderzoek blijkt dat voor 2021 het systeem van congestiemanagement nog niet kan worden toegepast. Belangrijke randvoorwaarde is dat dit marktmechanisme kan worden toegepast met voldoende deelnemers in een overzichtelijk afgebakend gebied. De huidige structuur van het Zeeuwse elektriciteitsnet is 'vermaasd', waardoor er veel gebieden aan elkaar zijn gekoppeld. Daardoor kan congestiemanagement niet effectief worden uitgevoerd. TenneT voert een aantal technische aanpassingen door, waardoor het systeem vanaf 2022 wel kan worden ingezet.

Knelpunten in 2021 aangepakt met reguliere oplossing
Om komend jaar toch ruimte te houden voor de duurzame ontwikkeling in de regio, lost TenneT eventuele knelpunten op met de reguliere oplossing genaamd 'redispatch'. In geval van te hoog aanbod  voor het elektriciteitsnet in de regio wordt er bij redispatch voor gekozen om in het gebied minder elektriciteit op te wekken. In een ander gebied wordt dan aan marktpartijen gevraagd om meer elektriciteit te produceren, zodat de landelijke vraag en het aanbod in evenwicht blijven. Marktpartijen worden hiervoor gecompenseerd. TenneT past dit systeem al vaker toe in het kader van de leveringszekerheid.

Investeringen om capaciteit structureel te vergroten
Ondertussen investeert TenneT volop om de capaciteit te vergroten. De nieuwe elektriciteitssnelweg van 380 kilovolt tussen Borssele en Rilland is naar verwachting in 2023 in bedrijf. Daarnaast worden er diverse maatregelen genomen om de capaciteit van de huidige netten op de korte termijn te vergroten. TenneT past momenteel al Dynamic Line Rating toe, een slim systeem waarbij afhankelijk van het weer meer elektriciteit kan worden getransporteerd via het elektriciteitsnet. Verder worden technische aanpassingen gedaan op de hoogspanningsstations in Borssele en Rilland, onder meer door het bijplaatsen van enkele transformatoren.

De maatregelen en aanpassingen zorgen ervoor dat de capaciteit van het Zeeuwse hoogspanningsnet afdoende blijft voor bestaande en nieuwe initiatieven die momenteel bij TenneT bekend zijn. In de berekeningen zijn onder meer de plannen meegenomen die door de regionale netbeheerder Enduris zijn doorgegeven. 

Lees het volledige rapport

Lees de oorspronkelijke vooraankondiging waarin de congestiemelding in Zeeland is gedaan

Share this:

Wilt u meer weten?

Klantcontact

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT