Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Offshore netaansluiting Borssele Alpha klaar voor windstroom van de Noordzee

Downloads & Contact

Borssele Alpha, TenneT's eerste en gelijk het grootste aansluitsysteem voor windparken op de Nederlandse Noordzee, is klaar voor gebruik. Geheel volgens planning en binnen budget zal Borssele Alpha in 2020 de windenergie van de nog te realiseren offshore windparken Borssele I en II door het Deense energiebedrijf Ørsted ontsluiten.

Sluitstuk voor de afronding van project Borssele Alpha was de certificering die verstrekt is door DNV GL. Dit houdt in dat deze offshore netaansluiting volledig voldoet aan de voorwaarden vanuit het zogenoemde Ontwikkelkader windenergie op zee.

Belangrijke stap voor energietransitie

De capaciteit van de Borssele I en II windparken is 700 Megawatt (MW). Dit komt overeen met een elektriciteitsproductie voor ongeveer 1 miljoen huishoudens die via TenneT's offshore verbinding Borssele Alpha op het net op land bij hoogspanningsstation Borssele wordt aangesloten. Hiervoor is naast het bestaande 380kV hoogspanningsstation Borssele een nieuw transformatorstation gerealiseerd, is er een transformatorstation op zee ('stopcontact') gebouwd en zijn er stroomkabels gelegd tussen de het offshore transformatorstation en het hoogspanningsstation Borssele. 

Marco Kuijpers, directeur van TenneT's offshore projecten in Nederland: "Het is een prestatie van formaat dat dit eerste grote aansluitsysteem voor windenergie van de Noordzee volgens planning en budget is gerealiseerd. De aanpak die wij in Nederland hanteren - en samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is ontwikkeld  -  werpt nu vruchten af. De integrale aanpak namens de rijksoverheid onder verantwoording van EZK, duidelijke kavelbesluiten, de toegepaste innovaties en de vervolgens gestandaardiseerde transmissiesystemen van TenneT zijn niet alleen bij uitstek geschikt voor het wind op zee programma tot en met 2023, maar ook voor de geplande projecten tot en met 2030."

Het Energieakkoord en windenergie op zee 2023

Volgens het Energieakkoord realiseert TenneT tot en met 2023 3.500 MW aan offshore netverbindingen voor windparken op zee. De eerstvolgende offshore aansluiting na Borssele Alpha is Borssele Beta. Dit aansluitsysteem heeft, net als Borssele Alpha, een capaciteit van 700 MW en zal in 2020 worden opgeleverd ten behoeve van de windparken Borssele III en Borssele IV, die door het Blauwwind-consortium worden ontwikkeld. Daarna zijn Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta aan de beurt, gevolgd door Hollandse Kust (noord).

TenneT sluit de windparken voor de kust van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland op dezelfde manier aan. TenneT gebruikt vijf keer dezelfde 700 MW transformatorplatformen die dicht bij de windparken staan en dezelfde soort kabelverbinding naar de kust. Met deze standaardisatie kunnen deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper worden gerealiseerd.

Meetstation ecologie en scheepvaart op het trafoplatform

Op het transformatorplatform Borssele Alpha staat ook een meetstation met onder andere nautische radars, meteorologische systemen (voor wind, neerslag, wolken en temperatuur) en ecologische monitoringssystemen voor vogels en vleermuizen. Dit zogenoemde Maritiem Informatievoorziening Service Punt wordt door Rijkswaterstaat in samenwerking met TenneT op elk offshore stopcontact gerealiseerd. Hiermee zal langs het gehele kustgebied van Nederland unieke en gedetailleerde informatie worden verzameld. Naast de Kustwacht maken ook havenbedrijven, universiteiten, het KNMI en exploitanten van windparken gebruik van deze data. De data wordt aan land gebracht via communicatiekabels van TenneT.

Programma Net op Zee 2024-2030

Van 2024 tot en met 2030 zal er volgens de vervolg Routekaart Wind op Zee nog eens 6.100 MW aan windparken op zee bij komen. Het gaat dan om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700 MW platforms (2.100 MW).
Voor het efficiënt aansluiten van de windenergiegebieden verder weg op de Noordzee, zoals IJmuiden Ver (4.000 MW), zijn er deels andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver komen er twee offshore converterstations van elk 2.000 MW, een unicum in de offshore windindustrie.

Artist's impression van het 2.000 MW converterplatform IJmuiden Ver

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu