Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch

Noordzee onderhandelaarsakkoord goed voor energietransitie

Het nu bereikte onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee is belangrijk voor een breed gedragen voortgang van de energietransitie in Nederland. TenneT ziet de Noordzee als een belangrijke bron van duurzame energie en realiseert zich tegelijkertijd dat dit gebied ook van groot belang is voor de natuur en voor andere sectoren waaronder scheepvaart, visserij en olie & gas.

Samen met deze partijen heeft TenneT zich in het afgelopen jaar ingezet om te komen tot overeenstemming waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met elkaars belangen. Zo zullen er onder andere aanvullende natuurgebieden worden aangewezen voor een gezond herstel van waardevolle natuur op de Noordzee. In die natuurgebieden zullen in principe geen windparken worden gebouwd. Maar er zal bijvoorbeeld ook gezocht worden naar gebieden voor extra windparken op zee (20-40 gigawatt) in gebieden die vanuit visserij als minder waardevol worden gezien.

Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore bij TenneT: "Voor ons als netbeheerder van het net op zee – en daarmee verantwoordelijk voor het aansluiten van windparken en het transport van de duurzame elektriciteit naar land – is het belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium te weten waar de nieuwe windparken ontwikkeld kunnen gaan worden. Op die manier kan TenneT het net op zee in samenhang met het net op land in goed overleg met de vele stakeholders en daarmee tijdig realiseren."

TenneT dankt alle deelnemende partijen voor hun stevige, maar constructieve bijdrage aan de totstandkoming van dit onderhandelaars-akkoord voor een duurzame benutting van onze Noordzee en kijkt uit naar toekomstige samenwerking in het vervolg van het Noordzeeoverleg.

Share this: