Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Dutch

Noordelijk deel Randstad 380 kV Noordring in bedrijf

Na bijna drie jaar bouwen, neemt TenneT vandaag, 28 augustus 2017 de nieuwe hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen in bedrijf. Hiermee is de eerste stap gezet in het sluiten van de Randstad 380 kV Noordring. Vanaf het recent uitgebreide hoogspanningsstation Beverwijk loopt de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding naar het nieuwe hoogspanningsstation Vijfhuizen. Randstad 380 kV Noordring is met een hoogspanningsverbinding van 65 kilometer het grootste project van TenneT in Nederland op land.

Het Noordelijke deel is klaar

Op 38 mastlocaties staan nu 76 Wintrackmasten over een lengte van ruim 12 kilometer in het Noord-Hollandse landschap. Van de in totaal tien kilometer 380 kV-kabel die ondergronds in de Randstad 380kV Noordring (Beverwijk-Bleiswijk) wordt aangelegd, ligt bijna één kilometer in het gedeelte tussen Beverwijk en Vijfhuizen. Op 30 meter diepte onder het Noordzeekanaal ligt in totaal circa 12.000 meter hoogspanningskabel verdeeld over 12 kabels in twee mantelbuizen.


De nieuwe verbinding met de innovatieve Wintrackmasten over de A9

Bestaande en tijdelijke 150kV verbinding Velsen-Vijfhuizen

Zowel de bestaande als de tijdelijke 150 kV-verbindingen Velsen-Vijfhuizen blijven voorlopig nog in bedrijf tot 1 april 2018. Dit heeft te maken met resterende werkzaamheden en testprocedures op het nieuwe 150 kV-hoogspanningsstation Vijfhuizen. Vanaf april 2018 start de aannemer met het verwijderen van de traditionele vakwerkmasten en de werkwegen en –terreinen. Daarna worden de betrokken percelen hersteld. De bestaande 150 kV-verbinding tussen Velsen en Vijfhuizen zal in zijn geheel worden verwijderd.

Randstad 380kV in beeld

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu