Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch Market

Nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagement door Liander op 9 juli

Liander heeft op 9 juli nieuwe vooraankondigingen en uitkomsten voor congestiemanagementonderzoeken gepubliceerd voor congestiegebieden Friesland en Flevoland. Uit de onderzoeken is gebleken dat congestiemanagement niet mogelijk is. In twee gebieden is het knelpunt opgelost.

De vooraankondigingen en uitkomsten van de congestiemanagementonderzoeken zijn te vinden door op de pagina https://www.liander.nl/transportschaarste/beschikbaarheid-capaciteit op de linkjes naar de provincies te klikken, en bij ‘Actuele knelpunten en oplossingen’ de regio’s uit te klappen. Hier is per station de vooraankondiging en uitkomst van het congestiemanagementonderzoek te vinden.


Gebieden waarvoor het knelpunt is opgelost:

Friesland:

 • Heerenveen (Verbruik en opwek)
 • Grouw (Verbruik)

Gebieden waarvoor de vooraankondiging is gepubliceerd:

Friesland:

 • Ureterp (Opwek)


Gebieden waarvoor zowel de vooraankondiging als uitkomst congestiemanagementonderzoek is gepubliceerd:

Flevoland:

 • Lelystad (Opwek)


Friesland:

 • Anjum (opwek)
 • Damwoude (opwek)
 • Drachten (verbruik)
 • Harlingen (opwek)
 • Heerenveen (verbruik)
 • Leeuwarden (3 knelpunten voor verbruik en opwek)
 • Rijperkerk (verbruik en opwek)
 • Vlieland (opwek).

Het nieuwsbericht is hier te vinden.

 

Share this: