Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch

Na 68 jaar verdwijnen de hoogspanningsmasten uit Hoofddorp

Downloads & Contact

TenneT legt een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding aan tussen Beverwijk en Bleiswijk; de Randstad 380 kV Noordring. De nieuwe hoogspanningsverbinding is met een lengte van 65 kilometer het grootste project van TenneT in Nederland op land. Deze nieuwe hoogspanningsverbinding is niet alleen belangrijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit in de Randstad maar ook om de groene energie van de in de Noordzee voorziene windparken te transporteren.

Afbreken van de masten in de wijk Floriande in Hoofddorp

In het gebied tussen Vijfhuizen en Lisserbroek passen we naast de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding ook de bestaande 150 kV hoogspanningsverbinding aan. De 150 kV hoogspanningsverbinding tussen Vijfhuizen en Lissebroek wordt verwijderd en wordt deels gecombineerd met de nieuwe 380 kV verbinding. Vanaf het recreatiegebied Boseilanden naar Floriande (vanaf het hoogspanningsstation Haarlemmermeer) wordt de verbinding ondergronds aangelegd. Op dinsdag 29 mei starten we met het afbreken van de masten. 

Bewoners Floriande gelukkig

Het afbreken van de ruim 68 jaar oude verbinding is een mijlpaal waar de bewoners in de wijk Floriande uit Hoofddorp reikhalzend naar uitkijken. Het aanzicht van de wijk zal hiermee voorgoed veranderen. Het afbreken van de allereerste mast in de wijk (mast 64 op het kaartje) aankomende dinsdagmorgen wordt dan ook als momentum gemarkeerd. 

Foto/persmoment

Wij organiseren een foto/persmoment waarbij de portefeuillehouder van het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer samen met de projectleider van TenneT het startschot geeft voor de sloop van de eerste mast in de wijk Floriande. U bent harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Locatie

Mast 64, Altenapad nabij het Goeree Overflakkeepad. Parkeren zie afbeelding.

Datum en Tijdstip

Dinsdag 29 mei a.s. De handeling zal 's ochtends plaatsvinden tussen 8.30-10.00 uur.

Wilt u meer weten?

Franscé Verdeuzeldonk

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu