Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News

Milieukundig onderzoek rondom meer dan 100 jaar oud scheepswrak

TenneT voert grondonderzoeken uit op het strand in Wijk aan Zee. Hier komt straks de groene energie afkomstig van de toekomstige windparken op de Noordzee via kabels aan land.

Op deze plek ligt ook het wrak van een oud stoomschip . De stoomtrawler 'Heemskerk' is hier in 1923  gestrand. TenneT onderzoekt nu de mogelijkheden tot het bergen van het wrak. Onderzoek gaat uitwijzen of dit mogelijk is. Ingenieursbureau Antea Group voert het onderzoek uit namens TenneT. Eerst is een grondscan gemaakt om de locatie van het wrak vast te stellen. Vervolgens wordt de status van het wrak onderzocht. Het bodemonderzoek toont aan of er vervuiling in de ondergrond zit. Naar verwachting worden de resultaten van het grondonderzoek in het najaar bekend en is duidelijk of het wrak geborgen kan worden of dat de kabels om het wrak worden aangelegd. TenneT  houdt de inwoners van Wijk aan Zee en de bezoekers van het strand op de hoogte over de uitkomst van het bodemonderzoek.
Wilt u meer weten over het project en/of op de hoogte blijven? Schrijft u zicht dan in voor de nieuwsbrief.

Een stukje historie

Bijna 100 jaar na de schipbreuk op het strand tussen Wijk aan Zee en Heemskerk is de stoomtrawler Heemskerk nog steeds een struikelblok. Letterlijk. Want het restant van het wrak, dat in 1923 strandde ligt op de vloedlijn, precies waar op een zomerse dag honderden badgasten pootje baden. De berging van de 30 meter lange vissersboot baarde indertijd landelijk opzien. De methode om de Heemskerk los te krijgen was namelijk even vernieuwend als spectaculair. In plaats van een geul te graven om zo bij vloed het schip los te trekken was het idee ontstaan om met een reeks mijnen een vaargeul in het zandbed te blazen. Het bleef bij enkele pogingen die zijn mislukt.

Lees het hele verhaal over de schipbreuk van de Heemskerk.
Heemskring 26 (een uitgave van de Historische Kring Heemskerk), auteur Jan Butter.