Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Mel Kroon treedt na 16 jaar af als CEO van TenneT

Downloads & Contact

Mel Kroon (60) zal in de tweede helft van 2018 aftreden als voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van TenneT. De Raad van Commissarissen is begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor de heer Kroon, die zijn functie zal blijven vervullen totdat dit proces is afgerond. 

Mel Kroon werd in 2002 benoemd als CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van TenneT, de netbeheerder die in 1998 werd opgericht als rechtsopvolger van SEP (Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven). Onder zijn leiderschap heeft TenneT zich ontwikkeld tot een toonaangevende Europese hoogspanningsnetbeheerder die een onovertroffen leveringszekerheid biedt aan zijn 41 miljoen eindgebruikers. In de afgelopen 20 jaar is TenneT's activawaarde toegenomen van 500 miljoen naar ruim 20 miljard euro.

Belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van TenneT waren onder meer de verwerving van de 110 kV- en 150 kV-netten van de Nederlandse regionale netbeheerders in 2007 en de overname van de Duitse netbeheerder transpower in 2010. Sindsdien heeft TenneT een positie verworven als belangrijke facilitator van de overgang naar een duurzame elektriciteitsvoorziening in Duitsland (Energiewende) door het mogelijk te maken dat de sterk toegenomen groene elektriciteitsproductie, zowel aan land als op zee, kan worden ingevoed in het elektriciteitsnet. 

In 2008 werd de NorNed-kabel, TenneTs eerste onderzeese elektriciteitsverbinding, in bedrijf genomen. Deze zogeheten interconnector verbindt het Nederlandse elektriciteitsnet met dat van Noorwegen. Intussen heeft TenneT meer dan tien interconnectoren aan land en op zee in bedrijf die allemaal bijdragen aan de integratie van de Noordwest-Europese energiemarkt en zorgen voor extra leveringszekerheid. In 2016 is TenneT officieel aangewezen als offshore-netbeheerder in Nederland met de taak om een hoogspanningsnet langs de Noordzeekust te ontwikkelen met een beoogde capaciteit van 3,5 GW in 2023. 

“TenneT heeft veel te danken aan Mel Kroon, die altijd een groot voorstander is geweest van een geïntegreerde Noordwest-Europese markt. Hij heeft leiding gegeven aan de ontwikkeling van TenneT tot een toonaangevende Europese transportnetbeheerder met veel grensoverschrijdende verbindingen met buurlanden. Het was Mel die een zeer succesvolle strategie geïnitieerd heeft, gebaseerd op drie pijlers: versterking van het hoogspanningsnet, uitbreiding van interconnectiecapaciteit en integratie van de Noordwest-Europese elektriciteitsmarkt. Onlangs ontvouwde hij de visie voor de North Sea Wind Power Hub, een lange termijnoplossing voor de grootschalige exploitatie van windenergie in de Noordzee, die nodig is om de 2050 CO2-emissiedoelstellingen in Europa te halen. Mel Kroon is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke en visionaire leiders in de Europese energiesector”, aldus Aad Veenman, voorzitter van de Raad van Commissarissen van TenneT Holding B.V. 

Mel Kroon: “Ik heb het altijd als een voorrecht en genoegen ervaren om bij TenneT te werken. In 2018 vieren we het twintigjarig bestaan van onze onderneming en dit leek mij een goed moment om het roer over te dragen. TenneT gaat een mooie toekomst tegemoet met uitdagingen bij de verdere integratie van de Europese elektriciteitsmarkten, de digitalisering van het elektriciteitssysteem en de noodzakelijke uitbreiding van de infrastructuur om enorme hoeveelheden duurzame elektriciteit te kunnen verwerken. Ik ben verheugd dat de Raad van Commissarissen voldoende tijd neemt om een geschikte opvolger te vinden en een soepele overgang te waarborgen.”

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu