Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

MARI-Project: samenwerkingsovereenkomst tussen 19 Europese TSO's voor een gezamenlijk mFRR-platform

Downloads & Contact

Op 5 april 2017 hebben negentien Europese transmissienetbeheerders (TSO's) een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het ontwerp, de implementatie en de exploitatie van een nieuw platform voor manueel te activeren Frequency Restoration Reserves (mFRR).

Negentien transmissienetbeheerders uit heel Europa hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot een gemeenschappelijke visie voor de uitwerking van een Europees platform voor de uitwisseling van manueel te activeren Frequency Restoration Reserves (mFRR). Het project werd MARI gedoopt wat staat voor Manually Activated Reserves Initiative.

Deelnemende TSOs

Omdat de toekomstige regulering van de Europese Commissie, genaamd Guideline on Electricity Balancing (GL EB) voorziet in de invoering van platformen voor de uitwisseling van balancing energy van alle types reserves, zijn de deelnemende TSO's al in 2016 gestart om samen te werken rond de principes van een gezamenlijk platform voor mFRR. Er wordt verwacht dat een degelijk ontworpen platform niet alleen tegemoetkomt aan de vereisten van GL EB, maar ook de leveringszekerheid versterkt en de efficiëntie en samenwerking met betrekking tot balancing in Europa verbetert. In deze samenwerkingsovereenkomst hebben de deelnemende TSO's gemeenschappelijke basisprincipes vastgelegd die moeten leiden tot een succesvolle implementatie.

De deelnemende TSO's verleggen nu hun focus naar de ontwikkeling en implementatie van het mFRR-platform. Daarbij gaan de deelnemers zich gedurende deze periode van ontwikkeling en implementatie zowel communiceren over de laatste ontwikkelingen als input verzamelen van verschillende stakeholders en nationale toezichthouders.

Dankzij de al geleverde inspanningen van de TSO's - nog vóór de inwerkingtreding van GL EB - is er optimisme binnen het project om de tijdslijn zoals voorzien in GL EB, namelijk 2022, te blijven volgen.

Verwante downloads

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
communicatie@tennet.eu