Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bekijken ideeën en plannen voor North Sea Wind Power Hub

Downloads & Contact
  • CEO van TenneT, Manon van Beek, presenteert visie en planning voor offshore-hub (knooppunt) tijdens Duits-Nederlandse handelsmissie naar Bremerhaven
  • North Sea Wind Power Hub moet bijdragen aan realisatie van de doelstellingen van Klimaatakkoord van Parijs voor het reduceren van CO2-uitstoot in Europa.

Arnhem/Bayreuth/Bremerhaven. Tijdens de Duits-Nederlandse handelsmissie heeft Manon van Beek, CEO van TenneT, vandaag (6 maart 2019) in Bremerhaven de visie en vooruitgang in de planning van de North Sea Wind Power Hub, een windenergie-knooppunt in de Noordzee, laten zien aan de hand van een interactief, virtueel model. Dit gebeurde in aanwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

“Wij zijn bijzonder vereerd en verheugd door de interesse van het koninklijke paar in de North Sea Wind Power Hub,” aldus Manon van Beek. “Het gemeenschappelijk ontwerpen en plannen van initiatieven zoals deze is nodig voor het creëren van duurzame oplossingen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen voor het reduceren van de CO2-uitstoot in Europa. Dat vereist internationale coördinatie en samenwerking, politiek momentum en moed, en de hulp van ngo's.”

Een offshore hoogspanningsnet met een centraal knooppunt in de Noordzee zou de levering en verdeling van grote volumes offshore-windenenergie mogelijk maken, de Europese energiemarkt versterken en leveringszekerheid van energie in heel Europa verhogen.

De voor de energietransitie benodigde volumes offshore-windenergie zijn zo groot, dat naast elektriciteitskabels ook oplossingen voor gasvormig transport en bijbehorende opslag moeten worden ingezet. De combinatie van elektriciteits- en gassystemen kan daarbij een belangrijke impuls leveren voor de toename van waterstof als duurzame energiebron voor de industrie, voor opslag van energie en voor moeilijk te elektrificeren sectoren als zwaar transport en de luchtvaart.

In dat kader evalueert en ontwikkelt het North Sea Wind Power Hub- consortium, bestaande uit TenneT, Energienet, Gasunie en Port of Rotterdam, ideeën en oplossingen die ervoor zorgen dat de benodigde grote hoeveelheden duurzame energie zo (kosten)efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk kunnen worden geproduceerd. Daarbij gaat het om grootschalige windenergie van 70 tot 150 gigawatt voor het jaar 2040 en tot 180 gigawatt voor het jaar 2045. Hiermee kunnen honderden miljoenen Europese huishoudens worden voorzien van groene energie.

Achtergrond

Door TenneT zijn 11 offshore-netaansluitingssystemen met een totale capaciteit van 6.232 megawatt (MW) voor het transporteren van offshore-windenergie vanuit de Duitse Noordzee naar land, aangesloten op het stroomnet. Daarmee vervult TenneT nu al bijna volledig de doelstellingen van de Duitse regering, die een offshore-windcapaciteit van 6.500 megawatt voor het jaar 2020 heeft voorzien. Nog dit jaar zal TenneT deze doelstelling zelfs overschrijden, want met de ingebruikname van BorWin3 zal in de loop van 2019 alleen al in de Duitse Noordzee een transportcapaciteit van 7.132 megawatt in gebruik zijn. Eind 2023 volgt DolWin6 met een capaciteit van 900 MW.

Ook in de Nederlandse Noordzee zal TenneT nog voor eind 2023 vijf offshore netaansluitingssystemen met een totale capaciteit van 3.500 MW realiseren, waardoor TenneT dan een totale transportcapaciteit van 11.532 MW in de Noordzee heeft.

Over de North Sea Wind Power Hub

Het North Sea Wind Power Hub-consortium ondersteunt de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs voor het reduceren van CO2-uitstoot in Europa. Internationale coördinatie tussen landen, netbeheerders en windparkontwikkelaars is cruciaal wanneer we willen slagen in het uitrollen van grootschalige windenergie uitrollen in de Noordzee tegen de laagst mogelijke kosten. Dit innovatieve hybride project combineert de netaansluiting van windparken met interconnectoren.

Om de netstabiliteit en systeemflexibiliteit te garanderen en een kostenefficiënte, duurzame toekomstige uitrol van windenergie in de Noordzee mogelijk te maken, is een fundamenteel nieuwe aanpak voor offshore-netplanning op lange termijn nodig. Deze moet de invoeding van windenergie, interconnectie, potentiële sectorkoppeling en opslag combineren en wordt gekenmerkt door een internationaal gecoördineerde uitrol van de Noordzee-infrastructuur.

Op de lange termijn (na 2030), nadat grootschalige, verder gelegen offshore-windgebieden zijn geïdentificeerd, kunnen in plaats van de momenteel gebruikelijke offshore-platformen één of meerdere kunstmatige eilanden of hubs als centraal knooppunt worden ontwikkeld ter ondersteuning van de nodige infrastructuur voor het transporteren van de energie, bv. voor het omzetten van elektriciteit naar gas (bv. groene waterstof).

In opdracht van het consortium is een eerste Kostenevaluatie van de North Sea Offshore Wind Post 2030 studie uitgevoerd. Naast deze studie heeft het consortium een Concept Paper opgesteld waarin de visie van het consortium op deze studie uiteen wordt gezet. Onze algemene boodschap is dat de ruimtelijke ordening op lange termijn en het mogelijke medegebruik van offshore windenergiegebieden in de Noordzee dringend voortgang vereist om het offshore windenergiepotentieel van de Noordzee kosteneffectief te ontsluiten en op die manier bij te kunnen dragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

De realisatie van windparken en infrastructuurprojecten hebben te maken met lange doorlooptijden bij de planning en ontwikkeling. Het consortium erkent dat een internationaal gecoördineerde uitrol van assets voor offshore windenergietransport en interconnectie aanzienlijke voordelen heeft, maar ook een impact heeft op het Noordzeemilieu.

Dit North Sea Wind Power Hub-concept wordt verder onderzocht door het consortium. Het consortium zal zijn bevindingen van een intensieve evaluatiefase delen, waarschijnlijk voor de zomer van 2019. Ook kijkt het consortium naar de vervolgstappen die nodig zijn voor opschaling van dit initiatief.

Meer informatie is beschikbaar op de website van North Sea Wind Power Hub en op deze website.

Verwante downloads

Wilt u meer weten?

Armine Egberink

Woordvoerder project

+31 (0)6 57 71 15 67
armine.egberink@tennet.eu