Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

TenneT presenteert 'Hub en Spoke' concept voor grootschalige ontwikkeling van windenergie op de Noordzee.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met meer dan 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 41 miljoen mensen.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Financial Corporate

Kapitaaluitbreiding voor investeringen TenneT in Nederland formeel rond

Downloads & Contact

Het proces voor de additionele kapitaaluitbreiding van TenneT door de Nederlandse Staat is formeel afgerond. In juli 2016 had minister Dijsselbloem het voornemen voor de kapitaaluitbreiding al voorgelegd aan de Tweede Kamer.

De staat stelt als aandeelhouder 1.190 miljoen euro aanvullend eigen vermogen beschikbaar aan staatsdeelneming TenneT om toekomstige financiering van investeringen in het Nederlandse net mogelijk te maken. TenneT levert een grote bijdrage aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Om dat te kunnen blijven doen, investeert TenneT de komende periode veel in versterking van het net op land. Daarnaast is de aansluiting van windparken op de Noordzee belangrijk om de duurzaamheidsambitie van het kabinet te realiseren. 

TenneT is volgens de wet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, veiligheid en leveringszekerheid van het Nederlandse hoogspanningsnet. Ook de aanleg van het net op zee is intussen een formele taak van TenneT. Tot en met 2025 verwacht TenneT 5 tot 7 miljard euro te moeten investeren in het onderhouden, renoveren en waar nodig uitbreiden van het net in Nederland. Ongeveer een derde van dit bedrag is nodig voor het aansluiten van windparken op zee.

Belang voor economie en maatschappij

De investeringen van TenneT zijn van groot belang voor de leveringszekerheid van elektriciteit en daarmee voor de maatschappij. Met de uitbreiding en versterking van het net op land en met de aanleg van het net op zee levert TenneT namelijk een belangrijke bijdrage aan een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. De investeringen van TenneT zijn bovendien noodzakelijk om de afspraken uit het energieakkoord en de duurzaamheidambitie van het kabinet te realiseren.

Omvang kapitaalstorting

Voor het vaststellen van de omvang van de additionele kapitaaluitbreiding schreef Minister Dijsselbloem in de brief aan de Tweede Kamer van 12 juli jl. dat er een aantal uitgangspunten is gehanteerd. Deze liggen ook vast in het staatsdeelnemingenbeleid. Zo schreef hij dat het eerste uitgangspunt het behoud van de kredietwaardigheid van TenneT is. Dit betekent dat TenneT financieel gezond blijft en voldoende mogelijkheden houdt om vermogen aan te trekken op de kapitaalmarkt. Dit is van groot belang om de investeringsagenda blijvend te kunnen financieren. Daarnaast draagt de staat als aandeelhouder uitsluitend bij aan investeringen in het Nederlandse deel van de netbeheerder. Tot slot stelt de aandeelhouder pas kapitaal ter beschikking op het moment dat TenneT dit daadwerkelijk nodig heeft. De storting van 1.190 miljoen euro wordt in vier tranches verspreid over vier jaar. TenneT is voornemens de eerste tranche van 150 miljoen euro begin januari 2017 af te roepen. In 2019 zal de staat afwegen of de vierde tranche van 410 miljoen euro nog (in zijn geheel) noodzakelijk is. 

Rendement

TenneT gebruikt de kapitaaluitbreiding voor investeringen in het Nederlandse net. Op deze investeringen maakt TenneT een gereguleerd rendement dat hoger is dan de rentelasten die de staat betaalt. Als aandeelhouder profiteert de staat van deze investeringen via dividendbetalingen. Naast de maatschappelijke voordelen van de investeringen van TenneT ontvangt de staat dus ook rendement op het gestorte kapitaal.

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00
press@tennet.eu